Ostatnio na moim blogu pojawiło się kilka wpisów dotyczących dwóch kwestii związanych z długami spółki cywilnej:

  1. zasad odpowiedzialności wspólników za długi spółki cywilnej (np. tutaj);
  2. sposobów egzekwowania tej odpowiedzialności w sądzie (np. tutaj).

Dzisiaj chciałbym zwrócić Twoją uwagę na jeden istotny błąd, który można spotkać w sprawach wnoszących do sądu pozew przeciwko wspólnikom spółki cywilnej. O co chodzi?

O wniesienie do sądu przeciwko wspólnikom spółki cywilnej bez wskazania solidarnego charakteru odpowiedzialności ponoszonej za długi spółki przez wspólników.

Błąd ten dotyczy to oczywiście w zdecydowanej większości osób wnoszących sprawę do sądu bez korzystania z pomocy adwokata albo rady prawnego. O błędzie tym piszę dzisiaj dlatego, że ostatnio miałem do czynienia właśnie z taką sprawą.

Przedsiębiorca wniósł pozew przeciwko spółce cywilnej. Pozew przygotował jego pracownik zajmujący się bieżącą obsługą prawną. W pozwie zapomniał jednak określić, że chce od sądu zasądzenia  żądanej od wspólników kwoty w sposób solidarny.

Czy taki drobiazg może faktycznie stanowić problem?

Solidarnie, czyli jak?

Jak pisałem już o tym kilkukrotnie (na przykład tutaj) wspólnicy spółki ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spółki cywilnej.

Jest to o tyle istotne, że wierzyciel może wybrać od kogo będzie żądać zapłaty całej kwoty. Może jej żądać od wszystkich wspólników jednocześnie, części wspólników lub nawet tylko od jednego wspólnika. Wybór w tej kwestii należy całkowicie do wierzyciela, nie interesują go wewnętrzne relacje i rozliczenia pomiędzy wspólnikami spółki cywilnej.

Jest to sytuacja bardzo korzystna z punktu widzenia wierzyciela. Zwłaszcza w przypadku, w którym tylko jeden lub tylko część wspólników posiada majątek, z którego można przeprowadzić egzekucję komorniczą (bo na przykład majątek pozostałych wspólników jest objęty wspólnością majątkową małżeńską).

Jak pozwać solidarnie za długi spółki cywilnej?

W pozwie należy zażądać od sądu zasądzenia od pozwanych wspólników spółki cywilnej określonej kwoty solidarnie.Jeżeli sprawy nie udało się załatwić polubownie i musisz wnieść pozew do sądu, pamiętaj aby zażądać od sądu zasądzenia od pozwanych wspólników spółki cywilnej określonej kwoty solidarnie.

W treści pozwu musisz wskazać wprost: wnoszę o zasądzenie solidarnie od wspólnika Kowalskiego, Nowaka, Malinowskiego kwoty 15.000 złotych. Odpowiednie pole znajdziesz także w formularzu wykorzystywanym do prowadzenia postępowania uproszczonego.

Jeżeli zapomnisz o tym jednym kluczowym słowie określającym zasadę odpowiedzialności wspólników za długi spółki cywilnej może spotkać Cię niemiła niespodzianka.

Popełniłem błąd, ale co zrobi sąd?

Najprawdopodobniej sąd zasądzi od wszystkich wspólników żądaną przez siebie kwotę 15.000 złotych, ale zrobi to w częściach ułamkowych. Czyli od Kowalskiego zasądzi 5.000 złotych, od Nowaka zasądzi 5.000 złotych, a od Malinowskiego kolejne 5.000 złotych.

Sumarycznie da to oczywiście żądane przez Ciebie 15.000 złotych, ale Twoja pozycja jako wierzyciela będzie dużo słabsza w sytuacji, w której wyrok sądu nie zostanie spełniony przez każdego ze wspólników spółki cywilnej dobrowolnie.

W takiej sytuacji pomimo, że od strony teoretycznej solidarna odpowiedzialność wspólników za długi spółki cywilnej istnieje, to nie będziesz jej w stanie wyegzekwować. Przez jeden błąd, przez jedno słowo, o którym zapomniałeś.

Sądzie, pomóż pozwać solidarnie!

Ale dlaczego tak się stanie? Czy sąd nie powinien samodzielnie uwzględnić w wyroku solidarnego charakteru odpowiedzialności wspólników za długi spółki cywilnej? Otóż nie, nie powinien.

Solidarna odpowiedzialność nie jest regułą, a jest wyjątkiem od ogólnych zasad ponoszenia odpowiedzialności za długi. Dodatkowo, sąd rozpoznający sprawę nie jest uprawniony do wydawania wyroku w zakresie szerszym niż chce tego powód (czyli orzekania ponad żądanie pozwu).

Oczywiście może być tak, że sąd zauważy tą pomyłkę i poprosi Cię na rozprawie (jeżeli taka w ogóle się odbędzie) o sprecyzowanie żądania podnoszonego w pozwie. Ale będzie to zależne od dobrej woli sądu, a samo sprecyzowanie pozwu będzie tak naprawdę zmianą treści pozwu.

Jedno słowo – wielka różnica

Czas na krótkie podsumowanie – co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Wspólnicy spółki cywilnej ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spółki cywilnej.

To nie budzi wątpliwości od strony teoretycznej. Ale jeżeli chcesz egzekwować tą odpowiedzialność od strony praktycznej, to musisz sformułować pozew w odpowiedni sposób.

Pamiętaj o jednym słowie „solidarnie” – brak tego słowa w treści żądania pozwu, a w konsekwencji jego brak w treści wyroku może poważnie utrudnić Ci wyegzekwowanie długów spółki cywilnej.

Solidarnie. Pamiętaj!