Czy umowa spółki to skomplikowany dokument? Wszystko zależy do konkretnej sytuacji. W obrocie gospodarczym funkcjonują spółki cywilne, których umowa zawiera się na jednej kartce formatu a4, funkcjonują też spółki, których umowa mieści się z trudem na stronach kilkunastu. Bez jakich kluczowych elementów nie może istnieć umowa spółki cywilnej?

W ramach dzisiejszego materiału wideo, chciałbym przekazać Ci jedynie kilka prostych uwag dotyczących najmniej skomplikowanej umowy spółki cywilnej, umowy posiadającej jedynie minimalną treść wymaganą przepisami prawa.

W ramach kolejnych wpisów wyjaśnię także inne szczegółowe kwestie dotyczące umowy spółki cywilnej. Jaka jest zatem minimalna treść umowy spółki cywilnej? Bez czego nie może się obejść taka umowa? Wbrew pozorom najprostsza umowa spółki cywilnej ogranicza się jedynie do trzech elementów.

Kwestię tą omawiam w materiale wideo znajdującym się powyżej. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Strony umowy, czyli wspólnicy spółki cywilnej

Pierwszym elementem jest określenie stron umowy. Stron umowy, czyli osób będących wspólnikami spółki cywilnej. Spółka cywilna nie może istnieć bez co najmniej dwóch wspólników, zatem konieczne jest wskazanie przynajmniej dwóch osób mających zostać wspólnikami spółki cywilnej.

Jak dużo może być takich wspólników? Nie ma ograniczeń ilościowych jeżeli chodzi o maksymalną liczbę wspólników, nie mniej jednak spółka cywilna nie jest optymalnym wyborem jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej przez większą liczbę osób.

W spółce tej brak jest mechanizmów takich jak zgromadzenie wspólników (jeden z organów spółek kapitałowych, na przykład spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), które umożliwiają podejmowanie decyzji przez większą liczbę osób w przypadku braku jednomyślności co do treści tej decyzji.

Cel gospodarczy spółki cywilnej

Drugim elementem koniecznym dla treści umowy spółki cywilnej jest określenie celu gospodarczego, do którego mają dożyć wspólnie wspólnicy spółki cywilnej. Najprostszym z celów stawianym przed spółką cywilną może być osiąganie zysku. Chociaż przyznać trzeba, że prostota tego punktu widzenia jest widoczna raczej z punktu widzenia prawnego, a nie ekonomicznego.

Określenie działania wspólników

W umowie spółki cywilnej należy określić m.in. cel działania wspólników.Trzecim elementem niezbędnym dla umowy spółki cywilnej jest oznaczenie działań, które mają być podejmowane celem osiągnięcia celu gospodarczego stawianego przed spółką cywilną.

Działanie takie może polegać na przykład wniesieniu do spółki wkładu (nieruchomości lub czy samochodu dostawczego), może być także ujęte szerzej – na przykład jako prowadzenie restauracji pod określoną nazwą, czy zrealizowanie inwestycji polegającej na wybudowaniu wielo mieszkaniowego budynku mieszkalnego.

Czy najprostsza umowa jest dobra dla wspólników?

Czy skonstruowanie umowy spółki cywilnej w ten sposób, poprzez ograniczenie jej treści do 3 wymaganych przepisami prawa elementów jest dobrym wyborem? Nie zawsze, choć oczywiście nie można wykluczyć, że w Twoim przypadku będzie to wystarczające.

W przypadku braku zawarcia w umowie innych postanowień, spółka podlegać będzie całkowicie regulacjom przewidzianym w Kodeksie cywilnym. Co to oznacza w praktyce? Będę to systematycznie wyjaśniał w kolejnych wpisach moim blogu.

Minimalna treść umowy spółki cywilnej – zapamiętaj

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Umowa spółki cywilnej może mieć bardzo prostą treść. Najprostsza umowa spółki cywilnej ogranicza się do wskazania 3 elementów:

  1. stron umowy (wspólników),
  2. wspólnego celu gospodarczego, do którego dążyć mają wspólnicy poprzez zawarcie umowy spółki cywilnej, oraz
  3. oznaczenia działań, które podejmą wspólnicy dla osiągnięcia zakładanego przez nich celu gospodarczego.

W braku innych postanowień, spółka cywilna w pozostałym zakresie poddana zostanie regulacjom Kodeksu cywilnego.