W poprzednim wpisie dotyczącym odpowiedzialności wspólników za długi spółki cywilnej wspomniałem o tym, że odpowiedzialność ta ma charakter solidarny. Ten rodzaj odpowiedzialności za długi spółki cywilnej jest bardzo korzystny z punktu widzenia wierzycieli spółki cywilnej.

Odpowiedzialność solidarna zwiększa prawdopodobieństwo przymusowego wyegzekwowania długu, przynajmniej tak długo jak po stronie chociażby jednego wspólnika istnieje majątek, z którego można przeprowadzić egzekucję.

Co to znaczy, że wspólnicy spółki cywilnej ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spółki cywilnej? Czy może dojść do sytuacji, w której odpowiedzialność za długi poniesie część wspólników?

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat odpowiedzialności za długi spółki cywilnej obejrzyj materiał wideo znajdujący się powyżej. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Wierzyciel może wybrać wspólnika spółki cywilnej, którego przymusi do spłaty długu

W spólce cywilnej istnieje korzystna dla wierzyciela, zasada solidarnej odpowiedzialności za długi spółki.Odpowiedzialność solidarna wspólników za długi spółki cywilnej ma dla wierzyciela kluczową zaletę, która jednocześnie stanowi dla samych wspólników znaczną dolegliwość. Wierzyciel może żądać zapłaty całości albo części długów spółki cywilnej od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich albo od każdego z osobna.

Generalnie można się spodziewać, że wierzyciel za długi spółki cywilnej będzie pozywał wszystkich wspólników tej spółki po to aby mieć później możliwość późniejszego prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego spółki cywilnej (dlaczego jest to konieczne wyjaśnię w jednym z kolejnych wpisów).

Nie można jednak wykluczyć, że za długi spółki zostanie pozwana tylko część wspólników albo nawet tylko jeden ze wspólników spółki. Do takiej sytuacji dojdzie najprawdopodobniej wtedy kiedy z góry wiadomo, że inni wspólnicy nie mają żadnego osobistego majątku albo wspólnego majątku (potocznie mówiąc majątku spółki), z którego będzie można przeprowadzić skuteczną egzekucję.

Dług może spłacić dobrowolnie każdy ze wspólników spółki

Solidarny charakter odpowiedzialności wspólników za długi spółki cywilnej powoduje także, że wszyscy wspólnicy pozostają dłużnikami wierzyciela aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń przysługujących temu wierzycielowi.

Jeżeli dojdzie natomiast do zapłaty długów przez jednego ze wspólników spółki cywilnej, to dług ten wygasa wobec wszystkich wspólników spółki cywilnej. W związku z tym, wierzyciel spółki może żądać od każdego ze wspólników zapłaty części albo całości długu, jednak tylko do całkowitej wysokości tego długu. Możliwość żądania zapłaty od kilku wspólników spółki jednocześnie nie oznacza możliwości wyegzekwowania pełnej wysokości długu od każdego ze wspólników oddzielnie, czyli wyegzekwowania wielokrotności istniejącego długu.

Po spłaceniu długu możliwe jest jego rozliczenie pomiędzy wspólnikami

Solidarna odpowiedzialność za długi spółki cywilnej nie oznacza, że wspólnik pociągnięty do odpowiedzialności jako jedyny albo jeden z wybranych przez wierzyciela wspólników spółki cywilnej nie będzie mógł rozliczyć tego długu z pozostałymi wspólnikami.

Zasadą w przypadku spółki cywilnej jest odpowiedzialność wszystkich wspólników za długi spółki w częściach równych. O tym jak to zrobić opowiem w jednym z kolejnych materiałów wideo.

Solidarna odpowiedzialność za długi spółki cywilnej – zapamiętaj!

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Solidarna odpowiedzialność za długi spółki cywilnej oznacza, że chociaż za długi spółki cywilnej odpowiedzialni są wszyscy wspólnicy tej spółki, to wierzyciel może pociągnąć do tej odpowiedzialności wybranego przez siebie wspólnika lub grupę wspólników. Od każdego ze wspólników indywidualnie pociągniętych do odpowiedzialności lub kilku wspólników łącznie może zostać wyegzekwowana jedynie łączna wysokość długu, a nie jego wielokrotność.