Wspólnik spółki cywilnej, który został pozwany za długi spółki cywilnej powinien wezwać pozostałych wspólników spółki cywilnej do udziału w postępowaniu sądowym jeżeli pozostali wspólnicy także nie zostali wskazani w pozwie. Jest to tak zwane przypozwanie. Pamiętasz? Jeżeli nie, przeczytaj poprzedni wpis – dotyczył on właśnie tej kwestii.

Skorzystanie z tego prawa wyłącza możliwość podnoszenia przez pozostałych wspólników zarzutów wobec wspólnika pozwanego przez wierzyciela spółki cywilnej zarzutów dotyczących dwóch kwestii:

  1. wydania przez sąd wadliwego wyroku;
  2. nieprawidłowego prowadzenia postępowania przez pozwanego wspólnika.

Podniesienie takich zarzutów mogłoby prowadzić do zwolnienia od odpowiedzialności reszty wspólników gdyby pozwany wspólnik chciał żądać od nich zwrotu przypadającej na nich części długi spółki cywilnej (jeden z poprzednich wpisów dotyczy roszczenia regresowego pomiędzy wspólnikami spółki cywilnej – przeczytaj go później).

Pomimo istnienia możliwości przypozwania pozostałych wspólników, nie w każdym przypadku powinieneś wykorzystać przypozwanie. Chcesz wiedzieć dlaczego?

Chcesz egzekucji z majątku spółki cywilnej – pozwij wszystkich wspólników

Pozywając za długi spółki warto pozwać wszystkich wspólników, co umożliwi egzekucję z majątku spółki.Jeżeli pozew nie został wniesiony przeciwko wszystkim wspólnikom spółki cywilnej, to nie będzie możliwe prowadzenie egzekucji z majątku spółki cywilnej (czyli z majątku wspólnego wszystkich wspólników). Ograniczenie takie wprowadza art. 778 Kodeksu postępowania cywilnego.

Przepis ten określa, że egzekucję z majątku spółki cywilnej można prowadzić tylko na podstawie tytułu egzekucyjnego (którym jest wyrok sądowy) wydanego przeciwko wszystkim wspólnikom spółki cywilnej (więcej na ten temat przeczytasz tutaj).

Jeżeli wspólnik spółki cywilnej przegra sprawę w sądzie, to wierzyciel spółki cywilnej będzie mógł prowadzić egzekucję tylko z jego majątku osobistego, a ten majątek może być albo niskiej wartości albo w ogóle nie istnieć.

Taka sytuacja występuje bardzo często jeżeli wspólnik pozostaje w związku małżeńskim połączonym z ustrojem wspólności majątkowej – wtedy do majątku wspólnego małżonków (z którego generalnie nie można prowadzić egzekucji – więcej na ten temat tutaj) wchodzi zasadniczo wszystko co zostało nabyte w trakcie trwania małżeństwa.

Skutek tego jest taki, że wierzyciel może po prostu nie być w stanie niczego przymusowo wyegzekwować od pozwanego wspólnika, pomimo że sama spółka cywilna zgromadziła pokaźny majątek.

Czy chcesz podpowiadać wierzycielowi?

Czasami zdarzają się błędy. Albo popełnione przez osobę prowadzącą swoje sprawy w sądzie samodzielnie albo popełnione przez prawnika. Zdarza się. Błąd polega na tym, że za długi spółki cywilnej pozwano tylko jednego wspólnika albo tylko część wspólników spółki cywilnej. Najczęściej błąd ten jest skutkiem braku znajomości wcześniej art. 778 Kodeksu postępowania cywilnego.

I teraz przechodzimy do sedna sprawy. Jeżeli wezwiesz do udziału pozostałych wspólników spółki cywilnej, to możesz zasygnalizować wierzycielowi popełnienie błędu. Jeżeli zorientuje się on w sytuacji, to może zmienić pozew. Uwzględni w nim wszystkim wspólników, a tym samym zyska możliwość prowadzenia egzekucji z majątku spółki cywilnej.

Jeżeli wierzyciel doprowadzi do zajęcia rachunków bankowych spółki cywilnej, zajęcia rzeczy ruchomych niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności lub zawiadomienia kontrahentów spółki o toczącym się postępowaniu komorniczym (co może skutkować utratą zaufania do spółki cywilnej, a tym samym utratą dalszych zamówień), to może to oznaczać dużo większe problemy niż przejściowe zajęcie majątku indywidualnego wspólnika spółki cywilnej.

Postępowanie przeciwko całej spółce cywilnej może zakończyć się przecież definitywnym końcem działalności całej spółki. Tak długo jak postępowanie będzie się toczyło przeciwko jednemu, a nawet tylko przeciwko tylko części wspólników istnieją duże szanse na normalne funkcjonowanie spółki cywilnej.

Zanim podejmiesz decyzję, odpowiedz sobie na 3 ważne pytania

Oczywiście ten temat jest bardzo delikatny i to z różnych względów.

Po pierwsze brak przypozwania innych wspólników spółki cywilnej ma sens tylko wtedy gdy spółka cywilna znajduje się tylko w przejściowych problemach i są poważne powody do przypuszczeń, że długi zostaną spłacone. W przyszłości, ale zostaną spłacone.

Po drugie, takie postępowanie wymaga istnienia pewnego zaufania pomiędzy wspólnikami spółki cywilnej. Wspólnik, który nie skorzysta z możliwości przypozwania pozostałych wspólników powinien mieć przekonanie, że nie zostanie wystawiony przez pozostałych wspólników.

Po trzecie, potrzebne jest przekonanie dlaczego wierzyciel nie pozwał wszystkich wspólników spółki cywilnej. Czy przypadkiem nie jest to z góry zaplanowany sposób postępowania pomiędzy wierzycielem spółki cywilnej oraz pozostałymi wspólnikami tej spółki mający na celu wystawienie jednego lub części wspólników. Do takich sytuacji często dochodzi w przypadku powiązań rodzinnych lub towarzyskich, dlatego musisz to wszystko bardzo dokładnie przemyśleć.