Jeżeli chcesz pozwać do sądu spółkę cywilną, to pozywasz wspólników tej spółki, a nie samą spółkę. Dlaczego? Dlatego, ze spółka cywilna nie ma podmiotowości prawnej, jest to tylko umowa organizująca współpracę pewnej grupy osób. Tą kwestię wyjaśniałem w poprzednim wpisie wyjaśniającym jak pozwać spółkę cywilną.

Mówiłem także, że nie ma obowiązku jednoczesnego pozwania wszystkich wspólników spółki cywilnej. Pozew można skierować tylko przeciwko wybranym przez siebie wspólnikom. Skierowanie pozwu przeciwko wszystkim wspólnikom ma jednak bardzo duży sens.

Ten sens występuje także kiedy wydaje Ci się, że część wspólników nie ma żadnego majątku. W takiej sytuacji wspólnik ten nie będzie ponosić wobec Ciebie rzeczywistej odpowiedzialności za długi ponieważ komornik nie będzie miał z czego przeprowadzić postępowania egzekucyjnego.

Ale dlaczego powinieneś pozwać wszystkich wspólników w jednym pozwie?

Wyrok to nie wszystko, czyli komornik w spółce cywilnej

Powinieneś pozwać wszystkich wspólników spółki cywilnej w jednym postępowaniu sądowym po to aby móc skierować postępowanie egzekucyjne do majątku spółki cywilnej.

Chociaż sformułowanie majątek spółki cywilnej jest odrobinę zwodnicze, bo nie jest to w rzeczywistości majątek spółki (która jest tylko umową, a nie wyodrębnionym prawnie od wspólników bytem – przeczytasz o tym więcej tutaj), lecz majątek wspólny wszystkich wspólników.

W skład majątku spółki cywilnej wchodzi wszystko co nabyła spółka od momentu jej założenia. W związku z tym majątek spółki cywilnej może posiadać istotną z punktu wierzyciela (czyli z Twojego punktu widzenia) wartość.

Krótki przepis, sporo problemów

Aby dobrać się do majątku spółki cywilnej, aby skierować do niego postępowanie komornicze musisz pozwać wszystkich wspólników spółki w ramach jednego postępowania sądowego. Ograniczenie możliwości prowadzenia egzekucji z majątku spółki cywilnej wynika z art. 778 Kodeksu postępowania cywilnego.

Art. 778 Kodeksu postępowania cywilnego

Do egzekucji ze wspólnego majątku wspólników spółki prawa cywilnego konieczny jest tytuł egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspólnikom.

Aby złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z majątku spółki cywilnej musisz:

  1. uzyskać tytuł egzekucyjny (na przykład wyrok sądowy) przeciwko wszystkim wspólnikom spółki,
  2. wystąpić z wnioskiem do sądu o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności,
  3. złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika wraz z żądaniem prowadzenia egzekucji z majątku spółki cywilnej.

Z czego przeprowadzisz egzekucję jeżeli nie pozwiesz wszystkich wspólników?

W przypadku pozywania za długi spółki cywilnej warto pozwać o zapłatę wszystkich wspólników.Jeżeli nie wystąpisz z pozwem przeciwko wszystkim wspólnikom spółki cywilnej, to będziesz mógł skierować postępowanie egzekucyjne tylko do majątków osobistych pozwanych przez Ciebie wspólników spółki cywilnej.

Majątki te mogą być albo relatywnie niskie albo w ogóle nie występować jeżeli wspólnicy spółki cywilnej pozostają w związku małżeńskim połączonym z ustrojem wspólności majątkowej małżeńskiej (czyli w typowej sytuacji występującej automatycznie zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym). Więcej o ograniczeniach w prowadzeniu egzekucji z majątku wspólnego małżonków przeczytasz tutaj.

Przypominam, że do majątku wspólnego małżonków wchodzi generalnie cały majątek nabyty w trakcie trwania małżeństwa . Oczywiście istnieją pewne ograniczenia w tym zakresie – do majątku osobistego wchodzą na przykład rzeczy i prawa nabyte w drodze dziedziczenia.

Pozew za długi spółki cywilnej, o czym pamiętać?

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Nie musisz pozywać wszystkich wspólników za długi spółki cywilnej, możesz wnieść pozew przeciwko wybranym przez siebie wspólnikom, a nawet przeciwko jednemu z nich.

Postępując w ten sposób ograniczasz jednak majątek, z którego będziesz mógł przeprowadzić egzekucję jeżeli wspólnicy spółki nie spełnią dobrowolnie wyroku sądowego. Jeżeli nie pozwiesz wszystkich wspólników, nie będziesz mógł przeprowadzić egzekucji z majątku spółki cywilnej (czyli majątku wspólnego wszystkich wspólników tej spółki).

Komornik będzie mógł prowadzić egzekucję tylko z majątku osobistego pozwanych przez Ciebie wspólników. Ten majątek będzie miał w zdecydowanej większości przypadków niską lub nawet żadną wartość jeżeli wspólnicy pozostają w związkach małżeńskich.