To będzie chyba najkrótszy materiał, który do tej pory nagrałem. Dlaczego? Krótkie pytanie – krótka odpowiedź. Kto jest płatnikiem VAT: spółka cywilna, czy wspólnicy spółki cywilnej.

To pytanie jest zadawane bardzo często, bo wbrew pozorom spółka cywilna rodzi sporo problemów od strony podatkowej.

VAT płaci spółka cywilna

To kto jest tym nieszczęsnym podatnikiem? Tą kwestię rozstrzyga art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towaru i usług. Ten przepis brzmi następująco

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W spółce cywilnej płatnikiem podatku VAT jest sama spółka.Jak pamiętasz już pewnie z jednego z moich poprzednich wpisów, spółka cywilna nie jest osobą prawną (osobą prawną jest na przykład spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Spółka cywilna nie posiada także tak zwanej podmiotowości prawnej, czyli nie może nabywać praw i obowiązków na własną rzecz (taki status mają na przykład spółka jawna i spółka komandytowa).

Spółka cywilna jest tylko umową organizującą zasady współpracy pewnej grupy osób – jej wspólników, a skutkiem zawarcia umowy nie jest powstanie podmiotu wyodrębnionego od jej wspólników (tak jak ma to miejsce w przypadku spółki jawnej, czy spółki komandytowej).

Mimo wszystko na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług spółka cywilna jest traktowana jako „jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej”  w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym to spółka cywilna, a nie jej wspólnicy jest podatnikiem VAT.

Wspólniku spółki cywilnej – uważaj na VAT!

I to jest właśnie prosta odpowiedź na proste pytanie postawione na wstępie. Ale nie byłbym bym sobą (wybacz, nie mogę się oprzeć) nie sygnalizując Ci jednej kwestii: pomimo tego, że płatnikiem VAT jest spółka cywilna, to odpowiedzialność za długi podatkowe mogą ponosić także wspólnicy spółki cywilnej.

Co więcej ta odpowiedzialność może powstać nie tylko wtedy kiedy dana osoba jest wspólnikiem spółki cywilnej, ale także kiedy ta osoba wystąpiła ze spółki cywilnej (a istnieje ona dalej w składzie z innymi osobami), a nawet kiedy w ogóle doszło do rozwiązania spółki cywilnej (czyli wtedy kiedy spółka już nie istnieje). Oprócz tego w grę wchodzić może także odpowiedzialność małżonka wspólnika spółki cywilnej za zaległości podatkowe samej spółki cywilnej.

Ale to są już dużo bardziej skomplikowane pytania, a tym samym dużo bardziej skomplikowane odpowiedzi. Śledź bloga, wkrótce znajdziesz tam więcej informacji na ten temat.