Zawarłeś umowę ze spółką cywilną – spółka cywilna miała dostarczyć towar, ty miałeś zapłacić za towar i koszty transportu na zasadzie przedpłaty. Całkowicie typowa sytuacja w obrocie gospodarczym.

Ty zapłaciłeś w terminie, towar nie został dostarczony w terminie. Kontakt ze spółką cywilną się urwał. Wbrew pozorom całkowicie typowa sytuacja w obrocie gospodarczym.

Pieniądze trzeba odzyskać, sprawa musi trafić do sądu, nie ma wyjścia. Ale kogo pozwać? Spółkę cywilną, wspólników spółki, a może i wspólników i spółkę? Uwierz mi, to także bardzo typowe pytanie, które zadają sobie wierzyciele spółek cywilnych.

Spółka cywilna to nie spółka

Czy można pozwać spółkę cywilną jako spółkę? Nie, ponieważ spółka cywilna posiada podmiotowości prawnej. Jest to jedynie umowa organizująca zasady współpracy określonej grupy osób – wspólników tej spółki.

Skutkiem zawarcia umowy spółki cywilnej nie jest powstanie żadnego innego podmiotu wyodrębnionego od wspólników tak jak ma to miejsce na przykład w przypadku spółki jawnej, czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli chcesz zdobyć więcej informacji na ten temat obejrzyj jeden z wcześniejszych materiałów wideo dotyczący problemu podmiotowości prawnej spółki cywilnej.

Pozwij wspólników …

Skoro nie można pozwać spółki, to trzeba pozwać wspólników tej spółki. To właśnie wspólnicy odpowiadają za długi spółki cywilnej i to właśnie wspólnicy powinni być wskazani w pozwie jako osoby solidarnie odpowiedzialne za długi spółki cywilnej.

W związku z tym, w pozwie jako osoby pozwane wskazujesz na wspólników spółki. Oprócz tego, wskazując na ich solidarny charakter odpowiedzialności za długi spółki cywilnej (pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji na ten temat) wskazujesz jako podstawę tej odpowiedzialności właśnie fakt zawarcia przez te osoby umowy spółki cywilnej.

… ale nie musisz wszystkich jednocześnie

W przypadku wniesienia pozwu za długi spółki cywilnej warto zastanowić się, którego ze wspólników pozwać o zapłatę.W tym momencie możesz także zadawać sobie inne pytanie. Czy trzeba pozwać wszystkich wspólników spółki cywilnej, czy też można ograniczyć pozew tylko do wybranych lub nawet jednego wspólnika. Takie pytanie zadawane jest zwłaszcza wtedy kiedy wiadomo, że tylko część wspólników posiada jakikolwiek majątek, z którego będzie możliwe przeprowadzenie egzekucji komorniczej.

Możliwe jest pozwanie tylko części wspólników spółki cywilnej, nie masz obowiązku prowadzenia postępowania przeciwko wszystkim wspólnikom jednocześnie. Teoretycznie możesz zatem wytoczyć najpierw pozew przeciwko jednemu wspólnikowi, a potem przeciwko innym wspólnikom spółki cywilnej.

Może stać się jednak tak, że pozostali wspólnicy przystąpią do tego postępowania i tak. Nawet jeśli nie wskazałeś ich w pozwie jako osoby odpowiedzialne za długi spółki cywilnej. O takiej sytuacji napiszę wkrótce w jednym z kolejnych wpisów.

Na koniec chciałbym zasugerować Ci jednak pozywanie wszystkich wspólników spółki cywilnej. Dlaczego? Dlatego, że:

  1. zwiększasz szanse na przeprowadzenie skutecznego postępowania egzekucyjnego;
  2. uzyskujesz możliwość prowadzenia egzekucji z majątku spółki cywilnej (czyli majątku wspólnego wszystkich wspólników).

Aby nie komplikować zbytnio odpowiedzi na pytanie postawione na wstępie, więcej informacji na ten temat przedstawię wkrótce na blogu.

Spółka cywilna ma długi – kogo pozwać? Zapamiętaj!

Czas na krótkie podsumowanie. Spółka cywilna ma wobec Ciebie dług. Kogo pozwać?

Pozywasz wspólników spółki cywilnej, a nie samą spółkę. W pozwie wskazujesz jednak na fakt zawarcia przez wspólników umowy spółki cywilnej, co stanowi podstawę ich solidarnej odpowiedzialności za długi spółki cywilnej.

Chociaż możesz pozwać jedynie wybranych wspólników spółki, to raczej wnoś sprawę do sądu przeciwko wszystkim wspólnikom spółki. Poza tym nawet jeżeli pozwiesz tylko część wspólników, to istnieje duża szansa, że i tak wszyscy wezmą udział w postępowaniu sądowym.