W trzech poprzednich materiałach wideo przedstawiłem Ci pokrótce czym różni się spółka cywilna od innych wybranych przeze mnie spółek – spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na tle tych spółek spółka cywilna prezentuje się dwojako: z jednej strony jest spółką dużo prostszą i tańszą w utrzymaniu, z drugiej strony nie pozwala na ograniczenie odpowiedzialności jej wspólników. Kiedy zatem spółka cywilna będzie dobrym wyborem do prowadzenia działalności gospodarczej?

Kwestię tą omawiam w materiale wideo znajdującym się powyżej. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Spółka cywilna nie minimalizuje ryzyka biznesowego

Jedno jest pewne. Spółka cywilna będzie najgorszym wyborem jeżeli chciałbyś założyć spółkę po to aby ograniczyć swoją odpowiedzialność za długi, po to aby zarządzać ryzykiem biznesowym.

Spółka cywilna zapewnia w tym kontekście najsłabszą ochronę, a w zasadzie w ogóle nie chroni swoich wspólników. Wspólnicy tej spółki ponoszą odpowiedzialność całym swoim majątkiem, zaś wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku wybranego wspólnika, a dodatkowo nie musi prowadzić wcześniejszej egzekucji z majątku spółki.

W związku z tym spółka cywilna na pewno nie jest dobrym pomysłem w przypadku:

  1. prowadzenia przedsięwzięć biznesowych cechujących się większym niż minimalne ryzykiem niepowodzenia, a w konsekwencji powstania znacznych zobowiązań finansowych;
  2. prowadzenia działalności na większą skalę, gdyż w takim przypadku ryzyko nieprzewidzianych zdarzeń oraz zobowiązań finansowych (powstałych na przykład na skutek wypadku) jest zawsze większe;
  3. prowadzenia działalności z osobami, których wiedzy, doświadczenia, lojalności albo statusu majątkowego nie jesteś pewien – w takich sytuacjach ryzyko biznesowe jest zawsze zwiększone.

Prowadzenie działalności w formie spółki cywilnej jest dobrym wyborem w przypadku posiadania odpowiednich partnerów biznesowych.

W przypadkach wskazanych powyżej zdecydowanie lepszym wyborem będzie prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka forma działalności pozwala w znaczny sposób ograniczyć ryzyko biznesowe, chociaż ma to oczywiście swoją cenę – między innymi podwójne opodatkowanie (tak po stronie spółki, jak i wspólnika) zysków wypracowanych przez taką spółkę.

Pewnym wyjściem z takiej sytuacji może być prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej. Wykorzystanie takiej spółki może umożliwić ograniczenie odpowiedzialność majątkowej przynajmniej części wspólników – komandytariuszy.

Spółka cywilna to dobry wybór. Czy to możliwe?

W jakich sytuacjach spółka cywilna będzie z kolei dobrym wyborem? Taką formę prowadzenia działalności gospodarczej powinieneś rozważać przede wszystkich w trzech przypadkach:

  1. kiedy masz doskonale oszacowane ryzyko biznesowe przedsięwzięcia i możliwie pewnych partnerów biznesowych;
  2. kiedy zależy Ci na jak najszybszym powołaniu spółki i w zasadzie natychmiastowym rozpoczęciu prowadzenia działalności;
  3. kiedy przewidujesz, że to przedsięwzięcie będzie miało bardzo krótki okres życia i w związku z tym chcesz powołać spółkę ad hoc.

W takich sytuacjach z jednej strony minimalizujesz największą wadę spółki cywilnej – brak ograniczenia odpowiedzialności za długi spółki, z drugiej strony wykorzystujesz jej największą zaletę – szybkość powołania, likwidacji oraz niskie koszty z tym związane.

Kiedy wybrać spółkę cywilną – co warto zapamiętać?

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Spółka cywilna nie jest najlepszą formą prowadzenia działalności związanej ze znacznym ryzykiem biznesowym lub z niepewnymi partnerami biznesowymi. W takich sytuacjach powinieneś poszukiwać przede wszystkim możliwości ograniczenia odpowiedzialności za długi spółki, czego spółka cywilna nie oferuje.

Jeżeli zależy Ci natomiast na błyskawicznym zakończeniu lub likwidacji działalności prowadzonej przez taką spółkę oraz niskich kosztach z tym związanych, spółka cywilna może okazać się dobrym wyborem.

[/showhide]