Masz pomysł na biznes, masz wspólników, z którymi ten pomysł chcesz zrealizować, doszedłeś także do wniosku, że spółka cywilna to dobry sposób na zrealizowanie Twojego pomysłu biznesowego. W tym momencie zastanawiasz się w jaki sposób sformalizować tą działalność, w jaki sposób powinna być zawarta umowy spółki cywilnej i jaką powinna mieć treść.

Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć Ci na pierwsze z tych pytań – w jakiej formie należy zawrzeć umowę spółki cywilnej. Z tego punktu widzenia, spółka cywilna to jedna z prostszych do „założenia” spółek. Aby zawrzeć umowę nie musisz zasadniczo udawać się do notariusza, spółka cywilna nie podlega także rejestracji w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym). Do użycia gotowa jest od chwili podpisania umowy.

Jeżeli chcesz zdobyć więcej informacji na temat tego w jakiej formie powinna zostać zawarta umowa spółki cywilnej obejrzyj materiał wideo znajdujący się powyżej. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

W jakiej formie należy sporządzić umowę spółki cywilnej?

Najprostsza i jednocześnie prawidłowa odpowiedź na pytanie postawione przed chwilą jest następująca: umowa spółki cywilnej może zostać zawarta zasadniczo w dowolny sposób – na przykład ustnie, poprzez email lub nawet w sposób dorozumiany. Pamiętaj jednak, że wybór takiego sposobu zawarcia umowy nie jest dla ciebie wyborem najkorzystniejszym. Dlaczego?

Dlatego, że powinno zależeć Ci na pewności zasad, na podstawie których będziesz współpracował ze swoimi wspólnikami. W związku z tym powinieneś dążyć do wyeliminowania wszelkich możliwych niejasności. Dążyć do ustalenia możliwie nie budzących wątpliwości zasad współpracy.

Formą, która tradycyjnie jest wykorzystywana dla osiągnięcia takiego celu jest forma pisemna. I to właśnie forma pisemna jest najrozsądniejszym wyborem dla zawarcia umowy spółki cywilnej. Oczywiście nie wyklucza to możliwości zawarcia tej umowy w formie wyższej – na przykład formie aktu notarialnego.

Umowę spółki cywilnej warto sporządzić w formie pisemnej.

W pewnych przypadkach umowa spółki cywilnej należy zawrzeć w innej formie

Przed chwilą wspomniałem o tym, że zawarcie umowy w zasadzie w dowolnej formie jest zasadą. Jakie są wyjątki od tej zasady?

Chodzi o sytuacje, w której do spółki cywilnej wnoszony jest wkład, a rozporządzenie tym wkładem może nastąpić tylko w określonej formie. Wniesienie wkładu do spółki jest w końcu jednym ze sposobów rozporządzenia prawem.

Może chodzić tutaj zasadniczo o nieruchomość oraz przedsiębiorstwo. Czynności prawne rozporządzające nieruchomością muszą być dokonywane w formie aktu notarialnego, zaś czynności rozporządzające przedsiębiorstwem muszą być dokonywane co najmniej w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. W takiej sytuacji umowa spółki cywilnej powinna być zawarta w odpowiedniej dla przedmiotu wkładu formie.

Forma umowy spółki cywilnej, co zapamiętać?

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Zasadniczo umowa spółki cywilnej może być zawarta w dowolny sposób, przy czym najrozsądniej jest zawrzeć ją w formie pisemnej.

W przypadku gdy do spółki ma zostać wniesiony wkład wymagający rozporządzenia nim w określonej przepisami formie, umowa spółki cywilnej będzie wymagała zawarcia jej w tej samej formie – dotyczyć to będzie zwłaszcza nieruchomości oraz przedsiębiorstwa.