Jeżeli spółka cywilna ma wobec Ciebie długi i sprawy nie da się załatwić w sposób polubowny, to najprawdopodobniej będziesz musiał skierować sprawę do sądu. Będziesz musiał wtedy wnieść pozew przeciwko wspólnikom spółki cywilnej, a nie samej spółce cywilnej. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

W takiej sytuacji warto pozwać wszystkich (a nie tylko część) wspólników spółki cywilnej. Dlaczego? Dlatego, że umożliwia to później prowadzenie egzekucji z majątku spółki cywilnej. Pisałem o tym ostatnio tutaj.

Ostatnio jeden z czytelników bloga zadał mi bardzo ważne dla niego w tym kontekście pytanie:

Ile kosztuje pozew wnoszony przeciwko wszystkim wspólnikom, czy płacę wtedy wielokrotność opłaty sądowej? Spółka ma 5 wspólników i boje się, że opłaty mnie zjedzą, zwłaszcza jeżeli przegram sprawę w sądzie.

Rzeczywiście, na pierwszy rzut oka pozwanie kilku wspólników wydaje się kosztowne. Z wniesieniem pozwu do sądu związany jest przecież na przykład obowiązek uiszczenia opłaty sądowej.

Czy jednak faktycznie stanowi to problem?

Opłata sądowa przeciwko spółce cywilnej to nie problem …

Na początek dobra wiadomość. Jeżeli wnosisz pozew przeciwko spółce cywilnej (a właściwie przeciwko wspólnikom tej spółki), to koszty opłaty sądowej są stałe.

Koszty sądowe zależą tylko od wysokości opłaty sądowej w danej sprawie, a nie od liczby wspólników spółki cywilnej pozwanych w ramach jednego postępowania. W związku z tym, wysokość opłaty sądowej będzie taka sama niezależnie od tego czy spółka ma 2 czy 5 wspólników oraz czy pozywasz wszystkich wspólników czy tylko ich część.

Pamiętaj jednak, że jeżeli najpierw pozwiesz jednego wspólnika, a potem wniesiesz drugi pozew przeciwko kolejnemu lub pozostałym wspólnikom spółki cywilnej, to będziesz musiał opłacić kolejną opłatę sądową. Między innymi dlatego warto pozwać wszystkich wspólników w ramach jednego postępowania.

… w większości przypadków to 5 %

Opłata od pozwu przeciwko wspólnikom spółki cywilnej wynosi zazwyczaj 5% od wysokości żądania.Ile wynosi opłata sądowa? Wybacz, ale nie jestem w stanie udzielić pełnej odpowiedzi na to pytanie w tym miejscu. Jest to kwestia zbyt obszerna aby omawiać ją tylko przy okazji. W związku z tym posłużymy się pewnym uproszczeniem.

Zdecydowana większość spraw podlega tak zwanej opłacie stosunkowej w wysokości 5 % od wysokości żądania. Opłata w tej wysokości obowiązuje tak długo, jak przepisy szczególne nie przewidują obowiązku uiszczenia opłaty w innej wysokości.

Jeżeli chcesz aby sąd zasądził od spółki cywilnej kwotę 20.000 złotych, to opłata sądowa wyniesie w tym przypadku 1.000 złotych, czyli 5 % żądanej kwoty.

Co jeżeli przegrasz sprawę w sądzie przeciwko spółce cywilnej?

Zaczęliśmy od dobrej wiadomości, ale musimy także przejść do gorszej. Jeżeli przegrasz sprawę w sądzie, to w pewnym uproszczeniu narażasz się na dwa koszty:

  1. utratę opłaty sądowej (która w większości przypadków w wysokości 5 % żądania);
  2. koszty zastępstwa procesowego poniesione przez przeciwnika procesowego, w tym przypadku przez pozwanych wspólników spółki cywilnej.

I to właśnie te drugie koszty mogą być bardzo poważnym problemem. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli różni wspólnicy będą mieli różnych adwokatów (radców prawnych), to będziesz musiał pokryć kosz uczestnictwa w sprawie każdego adwokata.

Koszty adwokackie mogą być najbardziej dotkliwe

Zasadą jest zasądzanie przez sąd kosztów wynikających z rozporządzenia określającego minimalne stawki wynagrodzenia dla adwokata lub radcy prawnego. W przypadku wspomnianej wcześniej kwoty 20.000 złotych wynagrodzenie adwokata wynosi 2.400 złotych. Jeżeli pozwiesz 5 wspólników spółki cywilnej, a każdy z tych wspólników będzie miał innego pełnomocnika, to łączne wynagrodzenie adwokatów może Cię kosztować 12.000 złotych.

Niestety nie działa to w drugą stronę. Jeżeli Twoją sprawę będzie prowadził adwokat lub radca prawny i wygrasz z 5 wspólnikami spółki cywilnej sprawę o długi tej spółki, to sąd nie zasądzi na Twoją rzecz wynagrodzenia adwokata od każdego ze wspólników spółki cywilnej. Sąd zasądzi jednokrotne wynagrodzenie wynikające z wspomnianego przed chwilą rozporządzenia najprawdopodobniej w częściach równych od każdego ze wspólników spółki cywilnej.

Koszty pozwania wszystkich wspólników spółki cywilnej – zapamiętaj!

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Opłatę sądową od pozwu o długi spółki cywilnej będziesz musiał zapłacić w takiej samej wysokości, niezależnie od tego czy pozywasz wszystkich wspólników spółki cywilnej, ich część, czy też tylko jednego wspólnika tej spółki.

Jeżeli chcesz pozwać większą ilość wspólników musisz zwrócić szczególną uwagę na koszty zastępstwa procesowego – jeżeli przegrasz sprawę będą one zasądzone przez sąd na rzecz każdego z pozwanych wspólników spółki cywilnej jeżeli byli oni reprezentowani przez różnych pełnomocników.

A co jeżeli wygrasz sprawę w sądzie? Sąd zasądzi na Twoją rzecz opłatę sądową wpłaconą do sądu przy wniesieniu pozwu oraz jednokrotność wynagrodzenia Twojego pełnomocnika – najprawdopodobniej w równych częściach ułamkowych od każdego z pozwanych wspólników spółki cywilnej.