Jedną z pierwszych rzeczy, z których powinieneś zdać sprawę sprawę zastanawiając się nad tym, czy prowadzić działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej, czy może wybrać inną formę prowadzenia działalności (na przykład spółkę jawną, czy też spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością), jest to czym tak naprawdę jest spółka cywilna.

Dopiero mając tą wiedzę, możesz zastanawiać się nad tym, czy ta forma prowadzenia działalności gospodarczej jest dla Ciebie lepsza, czy też gorsza od wyboru innej spółki albo innej formy prowadzenia działalności (na przykład jako jednoosobowy przedsiębiorca).

W ramach tego wpisu chciałbym wyjaśnić Ci czym jest spółka cywilna oraz co odróżnia ją najbardziej od innych spółek osobowych oraz kapitałowych. W kolejnych wpisach na blogu będę systematycznie rozwijał między innymi te wątki. W związku z tym zapraszam Cię do zapisania się do biuletynu bloga – powiadomię Cię wtedy błyskawicznie o nowych wpisach na blogu.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się czym jest spółka cywilna obejrzyj materiał wideo znajdujący się powyżej. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Do założenia spółki cywilnej potrzebnych jest co najmniej dwóch wspólników.

Spółka cywilna to zwykła umowa

Jaka jest jedna absolutnie kluczowa rzecz, którą powinieneś wiedzieć o spółce cywilnej? Spółka cywilna to umowa. Umowa, a nie odrębny od wspólników byt prawny. A zazwyczaj taki właśnie sens – bytu różnego od wspólników, czegoś istniejącego na zewnątrz (niezależnie) od wspólników – mamy na myśli mówiąc o spółce.

Fakt, że spółka cywilna jest wyłącznie umową – umownym sposobem organizacji działalności jej wspólników jako indywidualnych osób – niesie za sobą sporo konsekwencji, które będę omawiał w kolejnych wpisach na moim blogu. Dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę tylko na trzy z nich.

Czym różni się spółka cywilna od innych spółek?

Po pierwsze, spółka cywilna nie może istnieć chociażby przejściowo bez co najmniej dwóch wspólników.  Inne spółki, o których możemy powiedzieć, że są pewnym odrębnym bytem prawnym od swoich wspólników mogą istnieć albo przez cały okres (spółki kapitałowe – na przykład spółka z o.o.) albo przynajmniej przez pewien czas (spółki osobowe – na przykład spółka jawna do czasu zakończenia jej likwidacji) mając w składzie tylko jednego wspólnika

Po drugie, co jest jedną z najbardziej kluczowych kwestii jeżeli chodzi o wybór spółki cywilnej jako formy prowadzenia działalności gospodarczej, wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki cywilnej. Dodatkowo odpowiedzialność ta może być realizowana od razu bezpośrednio z majątku wspólników, podczas gdy w przypadku spółek kapitałowych taka odpowiedzialność nie występuje w ogóle, zaś w przypadku spółek osobowych (na przykład spółki jawnej) odpowiedzialność ta ma tak zwany charakter subsydiarny. Oznacza to, że dochodzi do skutku dopiero w braku możliwości przeprowadzenia egzekucji z majątku spółki.

Po trzecie majątek nabywany przez spółkę, a w zasadzie przez wszystkich wspólników spółki, w związku z działalnością spółki cywilnej stanowi majątek wspólny wszystkich wspólników. Możliwości dysponowania tym majątkiem przez indywidualnych wspólników są w zasadzie wyłączone, nie jest także możliwe proste przeprowadzenie egzekucji komorniczej z tego majątku za indywidualne długi wspólników spółki cywilnej.

Zapamiętaj czym jest spółka cywilna!

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Spółka cywilna to wyłącznie umowa, która organizuje współdziałanie grupy osób mających zamiar osiągnąć wspólny cel gospodarczy. Skutkiem zawarcia umowy spółki cywilnej nie jest powstanie żadnego podmiotu, który może być uznany za odrębny od wspólników spółki. Niesie to za sobą szereg konsekwencji – brak możliwości istnienia spółki chociażby przejściowo bez co najmniej dwóch wspólników, czy bezpośrednia odpowiedzialność wspólników za długi tej spółki.