Spółka komandytowa (podobnie jak spółka jawna – różnice pomiędzy spółką jawną i spółką cywilną omówiłem poprzednio) jest jedną ze spółek osobowych, których funkcjonowanie regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych.

W związku z tym, tak samo jak spółka jawna posiada wiele elementów wspólnych ze spółką cywilną. Jest jednak jedna kluczowy element odróżniający spółkę komandytową od spółki cywilnej oraz spółki jawnej. Jaka to różnica?

Kwestie te omawiam w materiale wideo znajdującym się powyżej. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Spółka komandytowa pozwala zróżnicować odpowiedzialność wspólników

Różnica ta dotyczy zakresu odpowiedzialności za długi spółki komandytowej. Spółka komandytowa pozwala zróżnicować odpowiedzialność wspólników za długi tej spółki. Wspólnicy spółki komandytowej dzielą się na dwie kategorie: komplementariuszy oraz komandytariuszy. W jaki sposób odpowiedzialność tych dwóch grup osób różni się od siebie?

W spółce komandytowej, w odróżnieniu od spółki cywilnej, są dwa rodzaje wspólników: komplementariusze i komandytariusze.Komplementariusze odpowiadają za długi spółki komandytowej w pełnym zakresie, bez jakichkolwiek ograniczeń kwotowych. Mogą być oni jednak pociągnięci do odpowiedzialności zasadniczo dopiero w przypadku, kiedy egzekucja komornicza z majątku spółki komandytowej okazałą się bezskuteczna – jest to tak zwana subsydiarna odpowiedzialność za długi spółki. Przypominam, że odpowiedzialność na takich samych zasadach ponoszą wspólnicy spółki jawnej.

Jak odpowiada za długi spółki druga kategoria wspólników spółki komandytowej – komandytariusze? W pewnym uproszczeniu możemy powiedzieć, że ich odpowiedzialność jest ograniczona kwotowo – do kwoty określonej w umowie tej spółki. Kwota ta jest określana mianem sumy komandytowej.

Jeżeli wspólnicy spółki komandytowej umówią się, że odpowiedzialność komandytariuszy jest ograniczona do 10.000 złotych, to nie będzie możliwe żądanie przez wierzycieli tej spółki pokrycia przez komandytariusza długów spółki komandytowej powyżej kwoty określonej w umowie.

Co więcej, komandytariusz może w ogóle nie odpowiadać za długi spółki komandytowej jeżeli wniósł do spółki wkład odpowiadający wysokości sumy komandytowej.

W pozostałym zakresie spółka komandytowa jest jak spółka jawna

Jeżeli chodzi o inne istotne różnice pomiędzy spółką cywilną oraz spółką komandytową, to wyglądają one tak samo jak w przypadku spółki jawnej. Spółka komandytowa związana jest konstrukcyjnie właśnie ze spółką jawną. Różnice pomiędzy spółką cywilną oraz spółką jawną miałem okazje przedstawić w jednym z poprzednich wpisów. Jeżeli nie miałeś okazji jeszcze się z nim zapoznać, zrób to teraz. Umożliwi Ci to lepsze zrozumienie niniejszego wpisu.

Spółka cywilna a spółka komandytowa – co zapamiętać?

Kluczową różnicą pomiędzy spółką komandytową oraz spółką cywilną jest możliwość ograniczenia odpowiedzialności części wspólników spółki komandytowej (komandytariuszy) za długi spółki komandytowej. Jeżeli interesują Cię inne różnice pomiędzy tymi spółkami, zapoznaj się z jednym z poprzednich wpisów dotyczących różnic pomiędzy spółką jawną oraz spółką cywilną. Wpis ten znajdzie odpowiednie zastosowanie do spółki komandytowej.

[/showhide]