Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. To formuła, która sprawdziła się w jednym z poprzednich wpisów odpowiadającym na pytanie kto płaci VAT – spółka cywilna czy wspólnicy. Dzisiaj będzie odrobinę inaczej. Dwa krótkie pytania i dwie krótkie odpowiedzi:

  1. czy spółka cywilna ma swój NIP;
  2. czy spółka cywilna ma swój regon.

Bardzo proste pytania, jeszcze prostsze odpowiedzi. Przynajmniej z punktu widzenia prawnika. Z doświadczenia wiem, że z punktu widzenia przedsiębiorców sprawa nie jest taka prosta i wiele osób szuka w sieci odpowiedzi właśnie na te pytania.

NIP spółki cywilnej

Spółka cywilna ma swój NIP i REGON.Pierwsze pytanie: czy spółka cywilna ma swój NIP. Pierwsza odpowiedź: tak spółka cywilna ma swój NIP. NIP spółki cywilnej jest oczywiście inny niż NIP wspólników tej spółki. Z czego to wynika?

Art. 2 ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników mówi o tym, że:

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.

Spółka cywilna jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej praz podatnikiem niektórych podatków – na przykład VAT (o tym mówiłem już w jednym z poprzednich materiałów wideo). W związku z tym spółce cywilnej nadaje się NIP.

REGON spółki cywilnej

Drugie pytanie: czy spółka cywilna ma swój REGON. Druga odpowiedź: tak spółka cywilna ma swój REGON. REGON spółki cywilnej jest oczywiście inny niż REGON wspólników tej spółki. Dlaczego tak jest?

Ponieważ art. 42 ust. 1 pkt 2) ustawy o statystyce publicznej mówi o tym, że:

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej „rejestrem podmiotów”, obejmuje:
1)   osoby prawne;
2)   jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej;
3)   osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Jeżeli spółka cywilna prowadzi działalność gospodarczą, to jest podmiotem gospodarki narodowej, a w konsekwencji takiej spółce cywilnej nadaje się REGON.