Posts filed under: umowa

W poprzednim wpisie pisałem o tym kiedy wspólnik spółki cywilnej powinien uzyskać zgodę małżonka na podpisanie umowy spółki cywilnej. Jeżeli masz problemy z umową spółki cywilnej i zgodą małżonka na podpisanie umowy przeczytaj najpierw tamten wpis - pozwoli Ci to mieć...
Chcę założyć spółkę cywilną. Mam już wspólnika. Odchodzimy razem z firmy, w której pracujemy razem, mamy już wszystko zaplanowane. Ale pojawił się pewien problem - powiedziałem o moim planie mojej żonie. Żona mówi, że nie zgadza się na założenie przeze...
W jednym z poprzednich wpisów wyjaśniałem kto wedle ogólnych zasad wynikających z kodeksu cywilnego jest uprawniony do reprezentacji spółki cywilnej. W przypadku tej spółki prawo do reprezentacji spółki jest ściśle związane z prawem do prowadzenia spraw tej spółki. Czy ten związek...
Jednym z problemów często występujących w spółkach cywilnych, zwłaszcza tych zakładanych "na szybko" lub przy wykorzystaniu wzoru umowy pobranego z sieci, jest to kto i w jaki sposób podejmuje decyzje ważne dla spółki. Moje praktyczne doświadczenia z rozwiązywaniem konfliktów w...
Wniesienie przez wspólników wkładów do spółki cywilnej jest jednym ze sposobów dostarczenia spółce majątku, który może być następnie wykorzystywany przez spółkę cywilną dla zrealizowania celu gospodarczego stawianego przed tą spółką przez wspólników. W poprzednim wpisie dotyczącym obowiązku wniesienia wkładu do spółki...
W chwili założenia spółki cywilnej wspólnicy często wnoszą do tej spółki pewien majątek. Majątek ten ma oczywiście zapewnić możliwość funkcjonowania spółki cywilnej, umożliwiać realizację konkretnych celów biznesowych. Bo przecież do realizowania takich celów najczęściej powoływana jest spółka cywilna. Majątek wnoszony przez...
12