Posts filed under: stosunki zewnętrzne

Czy w moim przypadku spółka cywilna to dobry wybór do prowadzenia działalności gospodarczej? Odpowiedź na to pytanie może być za każdym razem inna i zależy od konkretnej sytuacji, w której się znajdujesz. O tym kiedy warto wybrać spółkę cywilną przeczytasz...
W jednym z poprzednich wpisów wyjaśniałem kto wedle ogólnych zasad wynikających z kodeksu cywilnego jest uprawniony do reprezentacji spółki cywilnej. W przypadku tej spółki prawo do reprezentacji spółki jest ściśle związane z prawem do prowadzenia spraw tej spółki. Czy ten związek...
W jednym z poprzednich wpisów mówiłem o zasadach podejmowania przez wspólników decyzji w spółce cywilnej, czyli o wykonywaniu tak zwanego prawa do prowadzenia spraw spółki cywilnej. Sama decyzja podjęta w pewnej sprawie (na przykład decyzja dotycząca zawarcia umowy) wymaga jeszcze...
Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spółki cywilnej. Oznacza to, że każdy ze wspólników spółki cywilnej jest: z jednej strony zobowiązany do zapłaty całego długu na żądanie wierzyciela - i może to zostać wyegzekwowane przymusowe w trakcie postępowania egzekucyjnego; z...
Jednym z podstawowych aspektów, które powinieneś uwzględnić podejmując decyzję o wyborze spółki cywilnej albo każdej innej spółki jako formy prowadzenia działalności gospodarczej powinien być zakres oraz sposób ponoszenia odpowiedzialności za długi tej spółki. Z tego punktu widzenia powinieneś ustalić przede wszystkim...
W trzech poprzednich materiałach wideo przedstawiłem Ci pokrótce czym różni się spółka cywilna od innych wybranych przeze mnie spółek - spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na tle tych spółek spółka cywilna prezentuje się dwojako: z jednej strony...