Posts filed under: stosunki zewnętrzne

Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. A w zasadzie dwa krótkie pytania i dwie krótkie odpowiedzi: 1) czy spóła cywilna ma swój NIP; 2) czy spółka cywilna ma swój regon. Bardzo proste pytania, jeszcze prostsze odpowiedzi. Przynajmniej z punktu widzenia prawnika. Z doświadczenia wiem, że...
To będzie chyba najkrótszy materiał, który do tej pory nagrałem. Dlaczego? Krótkie pytanie - krótka odpowiedź. Kto jest płatnikiem VAT: spółka cywilna, czy wspólnicy spółki cywilnej. To pytanie jest zadawane bardzo często, bo wbrew pozorom spółka cywilna rodzi sporo problemów od...
Wspólnik spółki cywilnej, który został pozwany za długi spółki cywilnej powinien wezwać pozostałych wspólników spółki cywilnej do udziału w postępowaniu sądowym jeżeli pozostali wspólnicy także nie zostali wskazani w pozwie. Jest to tak zwane przypozwanie. Pamiętasz? Jeżeli nie, przeczytaj poprzedni...
Jestem wspólnikiem 3 osobowej spółki cywilnej. Nasza spółka miała być podwykonawcą prac budowlanych. Umowę podpisaliśmy trochę na wyrost, terminy były mało realistyczne. Mimo to wydawało nam się, że damy radę. Ale rady nie daliśmy - prace wykonaliśmy, ale niestety już...
Jeżeli chcesz pozwać do sądu spółkę cywilną, to pozywasz wspólników tej spółki, a nie samą spółkę. Dlaczego? Dlatego, ze spółka cywilna nie ma podmiotowości prawnej, jest to tylko umowa organizująca współpracę pewnej grupy osób. Tą kwestię wyjaśniałem w poprzednim wpisie...
Zawarłeś umowę ze spółką cywilną - spółka cywilna miała dostarczyć towar, ty miałeś zapłacić za towar i koszty transportu na zasadzie przedpłaty. Całkowicie typowa sytuacja w obrocie gospodarczym. Ty zapłaciłeś w terminie, towar nie został dostarczony w terminie. Kontakt ze spółką...