Blog

Wniesienie przez wspólników wkładów do spółki cywilnej jest jednym ze sposobów dostarczenia spółce majątku, który może być następnie wykorzystywany przez spółkę cywilną dla zrealizowania celu gospodarczego stawianego przed tą spółką przez wspólników. W poprzednim wpisie dotyczącym obowiązku wniesienia wkładu do spółki...
Czytaj dalej →
W chwili założenia spółki cywilnej wspólnicy często wnoszą do tej spółki pewien majątek. Majątek ten ma oczywiście zapewnić możliwość funkcjonowania spółki cywilnej, umożliwiać realizację konkretnych celów biznesowych. Bo przecież do realizowania takich celów najczęściej powoływana jest spółka cywilna. Majątek wnoszony przez...
Czytaj dalej →
Czy umowa spółki to skomplikowany dokument? Wszystko zależy do konkretnej sytuacji. W obrocie gospodarczym funkcjonują spółki cywilne, których umowa zawiera się na jednej kartce formatu a4, funkcjonują też spółki, których umowa mieści się z trudem na stronach kilkunastu. Bez jakich...
Czytaj dalej →
W trzech poprzednich materiałach wideo przedstawiłem Ci pokrótce czym różni się spółka cywilna od innych wybranych przeze mnie spółek - spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na tle tych spółek spółka cywilna prezentuje się dwojako: z jednej strony...
Czytaj dalej →
Spółka komandytowa (podobnie jak spółka jawna - różnice pomiędzy spółką jawną i spółką cywilną omówiłem poprzednio) jest jedną ze spółek osobowych, których funkcjonowanie regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych. W związku z tym, tak samo jak spółka jawna posiada wiele elementów wspólnych...
Czytaj dalej →
Kiedy myślimy o spółkach, to myślimy zazwyczaj o spółce cywilnej i spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Te dwa typy spółek to spółki najczęściej wykorzystywane w Polsce. Dlaczego? W pewnym sensie dlatego, że są to spółki najprostsze: spółka cywilna jest najprostsza w założeniu...
Czytaj dalej →
Spółka cywilna i spółka jawna to w pewnym sensie dwie najprostsze, najmniej skomplikowane rodzaje spółek. Która spółka lepiej nadaje się do prowadzenia działalności gospodarczej? Na takie pytanie będziesz musiał udzielić odpowiedzi samodzielnie biorąc pod uwagę sytuację, w której się znajdujesz. Decyzja...
Czytaj dalej →
Jeżeli rozważasz prowadzenie swojej działalności w formie spółki cywilnej jest jedna, absolutnie kluczowa rzecz, którą powinieneś uwzględnić podejmując decyzję co do wyboru właśnie tej formy organizacji Twojego biznesu. Jaka to rzecz? To odpowiedzialność wspólników za długi spółki cywilnej. Problem odpowiedzialności wspólników...
Czytaj dalej →