Posts filed under: wkład do spółki

Czy trzeba mieć zgodę małżonka na założenie spółki cywilnej?

Chcę założyć spółkę cywilną. Mam już wspólnika. Odchodzimy razem z firmy, w której pracujemy razem, mamy już wszystko zaplanowane. Ale pojawił się pewien problem – powiedziałem o moim planie mojej żonie. Żona mówi, że nie zgadza się na założenie przeze mnie spółki i nie podpisze żadnych dokumentów.

Nie da się ukryć, że nie dzieje się między nami ostatnio najlepiej. Boje się, że będzie chciała zablokować moje plany. Czy faktycznie muszę uzyskać zgodę żony na podpisanie umowy spółki cywilnej?

To jest pytanie, które zadał mi ostatnio jeden z czytelników bloga. A jaka jest odpowiedź?

Jaki wkład można wnieść do spółki cywilnej?

Wniesienie przez wspólników wkładów do spółki cywilnej jest jednym ze sposobów dostarczenia spółce majątku, który może być następnie wykorzystywany przez spółkę cywilną dla zrealizowania celu gospodarczego stawianego przed tą spółką przez wspólników.

W poprzednim wpisie dotyczącym obowiązku wniesienia wkładu do spółki cywilnej wyjaśniałem, że do wniesienia wkładów nie musi dojść w przypadku każdej spółki cywilnej – obowiązek taki musi zostać najpierw nałożony na wspólnika w umowie spółki.

Jak można określić przedmiot tego obowiązku w umowie spółki cywilnej, a inaczej mówiąc jaki wkład może zostać wniesiony przez wspólnika do spółki cywilnej?

Czy wspólnik musi wnosić wkład do spółki cywilnej?

W chwili założenia spółki cywilnej wspólnicy często wnoszą do tej spółki pewien majątek. Majątek ten ma oczywiście zapewnić możliwość funkcjonowania spółki cywilnej, umożliwiać realizację konkretnych celów biznesowych. Bo przecież do realizowania takich celów najczęściej powoływana jest spółka cywilna.

Majątek wnoszony przez wspólników do spółki cywilnej określany jest mianem wkładów – wkładów wspólników do spółki cywilnej. Czy wspólnicy mają jednak obowiązek wniesienia do spółki cywilnej wkładu? A może możliwe jest założenie spółki cywilnej bez jakiegokolwiek wkładu. Co powinieneś wiedzieć na ten temat?