Posts filed under: umowa

Mój wspólnik podpisał umowę spółki cywilnej bez zgody małżonka – co robić?

W poprzednim wpisie pisałem o tym kiedy wspólnik spółki cywilnej powinien uzyskać zgodę małżonka na podpisanie umowy spółki cywilnej.

Jeżeli masz problemy z umową spółki cywilnej i zgodą małżonka na podpisanie umowy przeczytaj najpierw tamten wpis – pozwoli Ci to mieć lepsze spojrzenie na całość problemy. W tym momencie przypomnę tylko, że obowiązek uzyskania zgody małżonka na podpisanie umowy spółki cywilnej jest wyjątkiem, a nie zasadą.

Zgoda taka jest generalnie potrzebna w przypadkach, w których z zawarciem umowy spółki cywilnej związane jest wniesienie z majątku wspólnego małżonków wkładu polegającego na zbyciu lub obciążeniu nieruchomości, użytkowania wieczystego, gospodarstwa rolnego, przedsiębiorstwa.

Założyliście spółkę cywilną bez zgody męża albo żony, Twojego lub wspólnika. Czy trzeba naprawić tą sytuację? A może wystarczy zostawić sprawę w spokoju i udawać, że nic się nie stało?

Czy trzeba mieć zgodę małżonka na założenie spółki cywilnej?

Chcę założyć spółkę cywilną. Mam już wspólnika. Odchodzimy razem z firmy, w której pracujemy razem, mamy już wszystko zaplanowane. Ale pojawił się pewien problem – powiedziałem o moim planie mojej żonie. Żona mówi, że nie zgadza się na założenie przeze mnie spółki i nie podpisze żadnych dokumentów.

Nie da się ukryć, że nie dzieje się między nami ostatnio najlepiej. Boje się, że będzie chciała zablokować moje plany. Czy faktycznie muszę uzyskać zgodę żony na podpisanie umowy spółki cywilnej?

To jest pytanie, które zadał mi ostatnio jeden z czytelników bloga. A jaka jest odpowiedź?

W jaki sposób można zmienić zasady reprezentacji spółki cywilnej?

W jednym z poprzednich wpisów wyjaśniałem kto wedle ogólnych zasad wynikających z kodeksu cywilnego jest uprawniony do reprezentacji spółki cywilnej. W przypadku tej spółki prawo do reprezentacji spółki jest ściśle związane z prawem do prowadzenia spraw tej spółki.

Czy ten związek może być rozluźniony albo nawet zerwany? A jeżeli to w jaki sposób? Te pytania można sformułować także w inny sposób: czy i w jaki sposób można zmienić zasady reprezentacji spółki cywilnej przez jej wspólników?

Jak podejmuje się decyzje w spółce cywilnej (prowadzenie spraw spółki)

Jednym z problemów często występujących w spółkach cywilnych, zwłaszcza tych zakładanych „na szybko” lub przy wykorzystaniu wzoru umowy pobranego z sieci, jest to kto i w jaki sposób podejmuje decyzje ważne dla spółki.

Moje praktyczne doświadczenia z rozwiązywaniem konfliktów w „szybkich” i „tanich” spółkach cywilnych wskazują, że kwestie te są stosunkowo rzadko dyskutowane przez wspólników przed rozpoczęciem wykorzystywania takich spółek.

W języku prawniczym podejmowanie decyzji w spółce cywilnej określane jest jako prowadzenie spraw spółki. Kto zatem prowadzi sprawy spółki cywilnej? W jaki sposób podejmowane są decyzje mieszczące się w ramach prowadzenia spraw spółki cywilnej?

Jaki wkład można wnieść do spółki cywilnej?

Wniesienie przez wspólników wkładów do spółki cywilnej jest jednym ze sposobów dostarczenia spółce majątku, który może być następnie wykorzystywany przez spółkę cywilną dla zrealizowania celu gospodarczego stawianego przed tą spółką przez wspólników.

W poprzednim wpisie dotyczącym obowiązku wniesienia wkładu do spółki cywilnej wyjaśniałem, że do wniesienia wkładów nie musi dojść w przypadku każdej spółki cywilnej – obowiązek taki musi zostać najpierw nałożony na wspólnika w umowie spółki.

Jak można określić przedmiot tego obowiązku w umowie spółki cywilnej, a inaczej mówiąc jaki wkład może zostać wniesiony przez wspólnika do spółki cywilnej?

Czy wspólnik musi wnosić wkład do spółki cywilnej?

W chwili założenia spółki cywilnej wspólnicy często wnoszą do tej spółki pewien majątek. Majątek ten ma oczywiście zapewnić możliwość funkcjonowania spółki cywilnej, umożliwiać realizację konkretnych celów biznesowych. Bo przecież do realizowania takich celów najczęściej powoływana jest spółka cywilna.

Majątek wnoszony przez wspólników do spółki cywilnej określany jest mianem wkładów – wkładów wspólników do spółki cywilnej. Czy wspólnicy mają jednak obowiązek wniesienia do spółki cywilnej wkładu? A może możliwe jest założenie spółki cywilnej bez jakiegokolwiek wkładu. Co powinieneś wiedzieć na ten temat?