Posts filed under: stosunki zewnętrzne

Spółka cywilna, konflikt, presja – co wykorzysta kontrahent w razie konfliktu?

Czy w moim przypadku spółka cywilna to dobry wybór do prowadzenia działalności gospodarczej? Odpowiedź na to pytanie może być za każdym razem inna i zależy od konkretnej sytuacji, w której się znajdujesz. O tym kiedy warto wybrać spółkę cywilną przeczytasz więcej w jednym z poprzednich wpisów na ten temat.

Jednym z podstawowych elementów, które musisz brać pod uwagę wybierając tą formą prowadzenia działalności jest ryzyko biznesowe (a w jego konsekwencji ryzyko prawne) występujące w Twojej branży, a w konsekwencji zakres Twojej osobistej odpowiedzialności za długi spółki w przypadku powstania sporu.

Nikt nie lubi chodzić ze sprawami do sądu, problemy lepiej rozwiązywać w drodze negocjacji. Możesz w to nie uwierzyć, ale ja także nie lubię chodzić do sądu – znam bardziej produktywne sposoby spędzania czasu.

Wspólnicy spółek cywilnych znajdują się jednak w szczególnej sytuacji jeżeli chodzi o konieczność unikania sporów sądowych. Zwłaszcza jeżeli działając w ramach spółki cywilnej udzielili zabezpieczenia na rzecz wierzyciela spółki cywilnej.

Dlaczego?

W jaki sposób można zmienić zasady reprezentacji spółki cywilnej?

W jednym z poprzednich wpisów wyjaśniałem kto wedle ogólnych zasad wynikających z kodeksu cywilnego jest uprawniony do reprezentacji spółki cywilnej. W przypadku tej spółki prawo do reprezentacji spółki jest ściśle związane z prawem do prowadzenia spraw tej spółki.

Czy ten związek może być rozluźniony albo nawet zerwany? A jeżeli to w jaki sposób? Te pytania można sformułować także w inny sposób: czy i w jaki sposób można zmienić zasady reprezentacji spółki cywilnej przez jej wspólników?

Zasady reprezentacji spółki cywilnej

W jednym z poprzednich wpisów mówiłem o zasadach podejmowania przez wspólników decyzji w spółce cywilnej, czyli o wykonywaniu tak zwanego prawa do prowadzenia spraw spółki cywilnej. Sama decyzja podjęta w pewnej sprawie (na przykład decyzja dotycząca zawarcia umowy) wymaga jeszcze często ujawnienia jej na zewnątrz, oświadczenia woli spółki cywilnej innej osobie – w szczególności kontrahentowi spółki cywilnej.

Czynności w tym zakresie nie wchodzą już w zakres prowadzenia spraw spółki, lecz w zakres reprezentacji spółki cywilnej. Czym jest prawo do reprezentacji spółki cywilnej? Kto jest uprawniony do reprezentacji tej spółki?

Czy wspólnicy mogą zmienić zasady odpowiedzialności za długi spółki cywilnej?

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spółki cywilnej. Oznacza to, że każdy ze wspólników spółki cywilnej jest: z jednej strony zobowiązany do zapłaty całego długu na żądanie wierzyciela – i może to zostać wyegzekwowane przymusowe w trakcie postępowania egzekucyjnego; z drugiej strony odpowiedzialny za długi spółki w równym stopniu wraz z pozostałymi wspólnikami. Odpowiedzialność na zasadzie solidarności jest bardzo restrykcyjna dla wspólników spółki cywilnej, a jednocześnie bardzo korzystna dla wierzycieli tej spółki. Czy wspólnicy mogą zmienić zasady, na których ponoszą odpowiedzialność za długi spółki cywilnej?

Odpowiedzialność za długi spółki cywilnej – 5 podstawowych informacji

Jednym z podstawowych aspektów, które powinieneś uwzględnić podejmując decyzję o wyborze spółki cywilnej albo każdej innej spółki jako formy prowadzenia działalności gospodarczej powinien być zakres oraz sposób ponoszenia odpowiedzialności za długi tej spółki.

Z tego punktu widzenia powinieneś ustalić przede wszystkim kto (wspólnicy, czy może także inne osoby – na przykład członkowie zarządu w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), w jakim zakresie oraz w jaki sposób ponosi odpowiedzialność za długi zaciągnięte przez spółkę.

Jakie podstawowe informacje na temat odpowiedzialności za długi spółki cywilnej powinieneś posiadać zastanawiające się nad wyborem właśnie tej spółki?

Kiedy spółka cywilna to dobry wybór do prowadzenia działalności gospodarczej?

W trzech poprzednich materiałach wideo przedstawiłem Ci pokrótce czym różni się spółka cywilna od innych wybranych przeze mnie spółek – spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na tle tych spółek spółka cywilna prezentuje się dwojako: z jednej strony jest spółką dużo prostszą i tańszą w utrzymaniu, z drugiej strony nie pozwala na ograniczenie odpowiedzialności jej wspólników. Kiedy zatem spółka cywilna będzie dobrym wyborem do prowadzenia działalności gospodarczej?