Posts filed under: stosunki zewnętrzne

Czy spółka cywilna ma swój NIP i REGON ?

Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. A w zasadzie dwa krótkie pytania i dwie krótkie odpowiedzi:

1) czy spóła cywilna ma swój NIP;
2) czy spółka cywilna ma swój regon.

Bardzo proste pytania, jeszcze prostsze odpowiedzi. Przynajmniej z punktu widzenia prawnika. Z doświadczenia wiem, że z punktu widzenia przedsiębiorców sprawa nie jest taka prosta i wiele osób szuka w sieci odpowiedzi właśnie na te pytania.

Kto jest podatnikiem VAT – spółka cywilna, czy wspólnicy spółki cywilnej?

To będzie chyba najkrótszy materiał, który do tej pory nagrałem. Dlaczego? Krótkie pytanie – krótka odpowiedź. Kto jest płatnikiem VAT: spółka cywilna, czy wspólnicy spółki cywilnej.

To pytanie jest zadawane bardzo często, bo wbrew pozorom spółka cywilna rodzi sporo problemów od strony podatkowej.

Przypozwanie innych wspólników do pozwu o długi spółki cywilnej kiedy nie warto?

Wspólnik spółki cywilnej, który został pozwany za długi spółki cywilnej powinien wezwać pozostałych wspólników spółki cywilnej do udziału w postępowaniu sądowym jeżeli pozostali wspólnicy także nie zostali wskazani w pozwie. Jest to tak zwane przypozwanie. Pamiętasz? Jeżeli nie, przeczytaj poprzedni wpis – dotyczył on właśnie tej kwestii.

Skorzystanie z tego prawa wyłącza możliwość podnoszenia przez pozostałych wspólników zarzutów wobec wspólnika pozwanego przez wierzyciela spółki cywilnej zarzutów odnośnie wydania przez sąd wadliwego wyroku lub nieprawidłowego prowadzenia postępowania przez pozwanego wspólnika.

A podniesienie takich zarzutów mogłoby prowadzić do zwolnienia od odpowiedzialności wspólników gdyby pozwany wspólnik chciał żądać od nich zwrotu przypadającej na nich części długi spółki cywilnej (jeden z poprzednich wpisów dotyczy roszczenia regresowego – przeczytaj go później).

Pomimo istnienia możliwości przypozwania pozostałych wspólników, nie w każdym przypadku powinieneś wykorzystać przypozwanie.

Chcesz wiedzieć dlaczego?

Wierzyciel nie pozwał wszystkich wspólników za długi spółki cywilnej – pomyśl o przypozwaniu!

Jestem wspólnikiem 3 osobowej spółki cywilnej. Nasza spółka miała być podwykonawcą prac budowlanych. Umowę podpisaliśmy trochę na wyrost, terminy były mało realistyczne. Mimo to wydawało nam się, że damy radę. Ale rady nie daliśmy – prace wykonaliśmy, ale niestety już kilka tygodni po terminie.

Główny wykonawca wysłał nam wezwanie do zapłaty kar umownych za każdy dzień opóźnienia, kar nie zapłaciliśmy bo nie mamy z czego. Główny wykonawca skierował sprawę do sądu, ale pozwał tylko mnie. Innych wspólników zostawił w spokoju.

Co robić w tej sytuacji?

Pozew za długi spółki cywilnej – dlaczego warto pozwać jednocześnie wszystkich wspólników?

Jeżeli chcesz pozwać do sądu spółkę cywilną, to pozywasz wspólników tej spółki, a nie samą spółkę. Dlaczego? Dlatego, ze spółka cywilna nie ma podmiotowości prawnej, jest to tylko umowa organizująca współpracę pewnej grupy osób. Tą kwestię wyjaśniałem w poprzednim wpisie wyjaśniającym jak pozwać spółkę cywilną.

Mówiłem także, że nie ma obowiązku jednoczesnego pozwania wszystkich wspólników spółki cywilnej. Pozew można skierować tylko przeciwko wybranym przez siebie wspólnikom. Skierowanie pozwu przeciwko wszystkim wspólnikom ma jednak bardzo duży sens.

Ten sens występuje także kiedy wydaje Ci się, że część wspólników nie ma żadnego majątku. W takiej sytuacji wspólnik ten nie będzie ponosić wobec Ciebie rzeczywistej odpowiedzialności za długi ponieważ komornik nie będzie miał z czego przeprowadzić postępowania egzekucyjnego.

Ale dlaczego powinieneś pozwać wszystkich wspólników w jednym pozwie?

Kogo pozwać za długi spółki cywilnej – spółkę czy wspólników spółki?

Zawarłeś umowę ze spółką cywilną – spółka cywilna miała dostarczyć towar, ty miałeś zapłacić za towar i koszty transportu na zasadzie przedpłaty. Całkowicie typowa sytuacja w obrocie gospodarczym.

Ty zapłaciłeś w terminie, towar nie został dostarczony w terminie. Kontakt ze spółką cywilną się urwał. Wbrew pozorom całkowicie typowa sytuacja w obrocie gospodarczym.

Pieniądze trzeba odzyskać, sprawa musi trafić do sądu, nie ma wyjścia. Ale kogo pozwać? Spółkę cywilną, wspólników spółki, a może i wspólników i spółkę?

Uwierz mi, to także bardzo typowe pytanie, które zadają sobie wierzyciele spółek cywilnych.