Posts filed under: podatki

  • Odpowiedzialność wspólników za długi podatkowe spółki cywilnej
Czy spółka cywilna płaci podatki? Chyba nie, bo nie bo spółka cywilna ma podmiotowości prawnej. To tylko umowa określająca zasady współpracy pewnej grupy osób - wspólników tej spółki. A jednak nie jest to takie oczywiste. Oczywiście, spółka cywilna nie płaci podatku...
  • Czy spółka cywilna płaci VAT?
To będzie chyba najkrótszy materiał, który do tej pory nagrałem. Dlaczego? Krótkie pytanie - krótka odpowiedź. Kto jest płatnikiem VAT: spółka cywilna, czy wspólnicy spółki cywilnej. To pytanie jest zadawane bardzo często, bo wbrew pozorom spółka cywilna rodzi sporo problemów od...