Posts filed under: podatki

Odpowiedzialność wspólników za długi podatkowe spółki cywilnej – 5 ważnych informacji

Czy spółka cywilna płaci podatki? Chyba nie, bo nie bo spółka cywilna ma podmiotowości prawnej. To tylko umowa określająca zasady współpracy pewnej grupy osób – wspólników tej spółki. A jednak nie jest to takie oczywiste.

Oczywiście, spółka cywilna nie płaci podatku dochodowego. Nie oznacza to jednak, że spółka cywilna nie może być podatnikiem innych podatków. Musi to wynikać to z przepisów nakładających obowiązek zapłaty takich podatków. Pamiętasz, że spółka cywilna jest podatkiem VAT?

A skoro spółka cywilna jest w pewnych przypadkach podatnikiem, to ktoś musi ostatecznie ponosić odpowiedzialność za zapłatę tych podatków. I niestety będą to wspólnicy spółki cywilnej.

Dlatego chwilę przeczytasz 5 podstawowych informacji na temat odpowiedzialności wspólników za długi podatkowe spółki cywilnej.

Kto jest podatnikiem VAT – spółka cywilna, czy wspólnicy spółki cywilnej?

To będzie chyba najkrótszy materiał, który do tej pory nagrałem. Dlaczego? Krótkie pytanie – krótka odpowiedź. Kto jest płatnikiem VAT: spółka cywilna, czy wspólnicy spółki cywilnej.

To pytanie jest zadawane bardzo często, bo wbrew pozorom spółka cywilna rodzi sporo problemów od strony podatkowej.