Posts filed under: odpowiedzialność za długi

Spółka cywilna, konflikt, presja – co wykorzysta kontrahent w razie konfliktu?

Czy w moim przypadku spółka cywilna to dobry wybór do prowadzenia działalności gospodarczej? Odpowiedź na to pytanie może być za każdym razem inna i zależy od konkretnej sytuacji, w której się znajdujesz. O tym kiedy warto wybrać spółkę cywilną przeczytasz więcej w jednym z poprzednich wpisów na ten temat.

Jednym z podstawowych elementów, które musisz brać pod uwagę wybierając tą formą prowadzenia działalności jest ryzyko biznesowe (a w jego konsekwencji ryzyko prawne) występujące w Twojej branży, a w konsekwencji zakres Twojej osobistej odpowiedzialności za długi spółki w przypadku powstania sporu.

Nikt nie lubi chodzić ze sprawami do sądu, problemy lepiej rozwiązywać w drodze negocjacji. Możesz w to nie uwierzyć, ale ja także nie lubię chodzić do sądu – znam bardziej produktywne sposoby spędzania czasu.

Wspólnicy spółek cywilnych znajdują się jednak w szczególnej sytuacji jeżeli chodzi o konieczność unikania sporów sądowych. Zwłaszcza jeżeli działając w ramach spółki cywilnej udzielili zabezpieczenia na rzecz wierzyciela spółki cywilnej.

Dlaczego?

Czy wspólnik odpowiada majątkiem wspólnym z małżonkiem za długi spółki cywilnej?

Mój mąż prowadzi spółkę cywilną w branży budowlanej. Spółka składa się z 3 osób, oprócz mojego męża jest w niej 2 innych wspólników. Mąż mówił mi, że spółka ma ostatnio spore problemy. Wraz ze wspólnikami zobowiązali się do zakończenia prac na budowie w bardzo krótkim terminie, ale prace nie poszły tak szybko jak to sobie zakładali. Spółce grozą bardzo wysokie kary umowne za opóźnienia.

Czy w razie przegrania sprawy w sądzie komornik będzie mógł zająć nasz wspólny majątek, czy mąż będzie odpowiadał tylko z majątku spółki cywilnej?

Czy wspólnicy mogą zmienić zasady odpowiedzialności za długi spółki cywilnej?

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spółki cywilnej. Oznacza to, że każdy ze wspólników spółki cywilnej jest: z jednej strony zobowiązany do zapłaty całego długu na żądanie wierzyciela – i może to zostać wyegzekwowane przymusowe w trakcie postępowania egzekucyjnego; z drugiej strony odpowiedzialny za długi spółki w równym stopniu wraz z pozostałymi wspólnikami. Odpowiedzialność na zasadzie solidarności jest bardzo restrykcyjna dla wspólników spółki cywilnej, a jednocześnie bardzo korzystna dla wierzycieli tej spółki. Czy wspólnicy mogą zmienić zasady, na których ponoszą odpowiedzialność za długi spółki cywilnej?

Rozliczenie długów spółki (regres) pomiędzy wspólnikami spółki cywilnej

W jednym z poprzednich dotyczącym solidarnej odpowiedzialności wspólników za długi spółki cywilnej wspomniałem o możliwości wyegzekwowania przez wierzyciela spłaty długów spółki cywilnej od jednego albo części wspólników tej spółki. Taka możliwość wynika z solidarnego charakteru zobowiązania wspólników spółki cywilnej – każdy ze wspólników odpowiada tak samodzielnie, jak i łącznie z pozostałymi wspólnikami całym swoim majątkiem (w tym także majątkiem wspólnym spółki cywilnej) za wszystkie długi spółki cywilnej.

Czy byłoby sprawiedliwe, gdyby wierzyciel wyegzekwował spłatę całości długów od jednego albo części wspólników spółki cywilnej, w konsekwencji czego tylko oni (a nie wszyscy wspólnicy) ponieśliby odpowiedzialność za długi spółki cywilnej?

Nie, dlatego tak jak w przypadku każdego zobowiązania solidarnego istnieje możliwość skierowania przez osoby, które pokryły dług tak zwanego roszczenia regresowego wobec pozostałych dłużników solidarnych – w tym przypadku pozostałych wspólników spółki cywilnej. Co powinieneś wiedzieć na ten temat?

Solidarny charakrer odpowiedzialności wspólników za długi spółki cywilnej

W poprzednim wpisie dotyczącym odpowiedzialności wspólników za długi spółki cywilnej wspomniałem o tym, że odpowiedzialność ta ma charakter solidarny. Ten rodzaj odpowiedzialności za długi spółki cywilnej jest bardzo korzystny z punktu widzenia wierzycieli spółki cywilnej.

Odpowiedzialność solidarna zwiększa prawdopodobieństwo przymusowego wyegzekwowania długu, przynajmniej tak długo jak po stronie chociażby jednego wspólnika istnieje majątek, z którego można przeprowadzić egzekucję.

Co to znaczy, że wspólnicy spółki cywilnej ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spółki cywilnej? Czy może dojść do sytuacji, w której odpowiedzialność za długi poniesie część wspólników?

Odpowiedzialność za długi spółki cywilnej – 5 podstawowych informacji

Jednym z podstawowych aspektów, które powinieneś uwzględnić podejmując decyzję o wyborze spółki cywilnej albo każdej innej spółki jako formy prowadzenia działalności gospodarczej powinien być zakres oraz sposób ponoszenia odpowiedzialności za długi tej spółki.

Z tego punktu widzenia powinieneś ustalić przede wszystkim kto (wspólnicy, czy może także inne osoby – na przykład członkowie zarządu w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), w jakim zakresie oraz w jaki sposób ponosi odpowiedzialność za długi zaciągnięte przez spółkę.

Jakie podstawowe informacje na temat odpowiedzialności za długi spółki cywilnej powinieneś posiadać zastanawiające się nad wyborem właśnie tej spółki?