Posts filed under: odpowiedzialność za długi

Zgoda małżonka wspólnika spółki cywilnej na zawarcie umowy przez spółkę – kwestie techniczne

Zgoda małżonka wspólnika na zawarcie umowy przez spółkę cywilną to bardzo ważna rzecz z punktu widzenia kontrahenta i przyszłego wierzyciela spółki cywilnej. Dlaczego?

Dlatego, że pozwala prowadzić egzekucję długów spółki cywilnej z majątku wspólnika spółki cywilnej objętego wspólnością majątkową małżeńską. Pisałem o tym w jednym z poprzednich wpisów, tutaj. W większości przypadków daje bardzo dużą przewagę nad dłużnikiem.

Chcesz podpisać umowę ze spółką cywilną, chcesz uzyskać zgodę małżonka wspólnika na zawarcie tej umowy. Jak się do tego zabrać? Jakie warunki musi spełniać taka zgoda? To właśnie na te pytania odpowiem w tym materiale wideo.

Czy małżonek wspólnika spółki cywilnej może zgodzić się na zawarcie umowy już PO FAKCIE?

Zacznijmy od krótkiej historii i pytania, które zadał mi ostatnio jeden z czytelników bloga.

Zawarłem umowę ze spółką cywilną. To była dla mnie bardzo ważna umowa – nie ukrywam, że nie mieliśmy ostatnio zbyt wielu zleceń. Umowa dotyczyła wykonania na zamówienie wedle projektu sporej ilości sporej ilości mebli i innych elementów wykończenia wnętrz.

Oczywiście starałem się sprawdzić tą spółkę najlepiej jak mogłem, tym bardziej, że zapłata miała być dokonana dopiero po zrealizowaniu zamówienia. Oprócz tego była jedynie niewielka zaliczka. Generalnie spółka miała dobra opinię, więc umowę podpisałem. Po pewnym czasie dowiedziałem się, że w spółce zaczynają się problemy, siadł na nich komornik.

Znajomy prawnik doradził mi żebym uzyskał zgodę małżonków wspólników tej spółki na zawarcie i wykonanie mojej umowy, że to zwiększy moje bezpieczeństwo. Tak zrobiłem, ale udało się wytargować zgodę małżonka tylko jednego z dwóch wspólników tej spółki cywilnej.

Ale ta zgoda była udzielona nie przy zawarciu umowy, ale już w trakcie wykonywania umowy kiedy dowiedziałem się o problemach spółki cywilnej.

Czy to może powodować jakiś problem w sądzie?

Podpisujesz umowę ze spółką cywilną? Uzyskaj zgodę małżonków wspólników. Zwiększ swoje bezpieczeństwo.

Jeżeli chcesz podpisać ze spółką cywilną ważną dla Ciebie umowę, to uzyskaj zgodę małżonków wspólników spółki cywilnej na zawarcie tej umowy. To jedna z najważniejszych rzeczy, które możesz zrobić przed podpisaniem umowy ze spółką cywilną aby zabezpieczyć swoje interesy.

Pisałem już o tym bardzo ogólnie w jednym z poprzednich wpisów. Dzisiaj chciałbym przekazać Ci kilka bardziej konkretnych informacji na ten temat. Ten wpis dotyczył będzie sytuacji z perspektywy kontrahenta, ale już wkrótce znajdziesz na moim blogu wpis z perspektywy wspólnika spółki – zaufanie zaufaniem, ale w takiej sytuacji także warto zadbać o zgodę.

Na początek zaczniemy jednak nietypowo od krótkiego pytania i krótkiej odpowiedzi: dlaczego jako kontrahent spółki cywilnej powinieneś uzyskać taką zgodę? Dlatego aby móc wyegzekwować długi spółki cywilnej także z majątku wspólnika tej spółki objętego wspólnością majątkową małżeńską.

Odpowiedzialność wspólników za długi podatkowe spółki cywilnej – 5 ważnych informacji

Czy spółka cywilna płaci podatki? Chyba nie, bo nie bo spółka cywilna ma podmiotowości prawnej. To tylko umowa określająca zasady współpracy pewnej grupy osób – wspólników tej spółki. A jednak nie jest to takie oczywiste.

Oczywiście, spółka cywilna nie płaci podatku dochodowego. Nie oznacza to jednak, że spółka cywilna nie może być podatnikiem innych podatków. Musi to wynikać to z przepisów nakładających obowiązek zapłaty takich podatków. Pamiętasz, że spółka cywilna jest podatkiem VAT?

A skoro spółka cywilna jest w pewnych przypadkach podatnikiem, to ktoś musi ostatecznie ponosić odpowiedzialność za zapłatę tych podatków. I niestety będą to wspólnicy spółki cywilnej.

Dlatego chwilę przeczytasz 5 podstawowych informacji na temat odpowiedzialności wspólników za długi podatkowe spółki cywilnej.

Wspólników spółki cywilnej pozwij SOLIDARNIE. Jedno słowo, wielka różnica.

Ostatnio na moim blogu pojawiło się kilka wpisów dotyczących dwóch kwestii związanych z długami spółki cywilnej:
1) zasad odpowiedzialności wspólników za długi spółki cywilnej,
2) sposobów egzekwowania tej odpowiedzialności w sądzie.

Dzisiaj chciałbym zwrócić Twoją uwagę na jeden istotny błąd, który można spotkać w sprawach wnoszących do sądu pozew przeciwko wspólnikom spółki cywilnej. O co chodzi?

O wniesienie do sądu przeciwko wspólnikom spółki cywilnej bez wskazania solidarnego charakteru odpowiedzialności ponoszonej za długi spółki przez wspólników.

Błąd ten dotyczy to oczywiście w zdecydowanej większości osób wnoszących sprawę do sądu bez korzystania z pomocy adwokata albo rady prawnego. O błędzie tym piszę dzisiaj dlatego, że ostatnio miałem do czynienia właśnie z taką sprawą.

Przedsiębiorca wniósł pozew przeciwko spółce cywilnej. Pozew przygotował jego pracownik zajmujący się bieżącą obsługą prawną. W pozwie zapomniał jednak określić, że chce od sądu zasądzenia żądanej od wspólników kwoty w sposób solidarny.

Czy taki drobiazg może faktycznie stanowić problem?

Ile kosztuje pozew przeciwko wszystkim wspólników spółki cywilnej?

Jeżeli spółka cywilna ma wobec Ciebie długi i sprawy nie da się załatwić w sposób polubowny, to najprawdopodobniej będziesz musiał skierować sprawę do sądu. Będziesz musiał wtedy wnieść pozew przeciwko wspólnikom spółki cywilnej, a nie samej spółce cywilnej. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

W takiej sytuacji warto pozwać wszystkich (a nie tylko część) wspólników spółki cywilnej. Dlaczego? Dlatego, że umożliwia to później prowadzenie egzekucji z majątku spółki cywilnej. Pisałem o tym ostatnio tutaj.

Ostatnio jeden z czytelników bloga zadał mi bardzo ważne dla niego w tym kontekście pytanie:

„Ile kosztuje pozew wnoszony przeciwko wszystkim wspólnikom, czy płacę wtedy wielokrotność opłaty sądowej? Spółka ma 5 wspólników i boje się, że opłaty mnie zjedzą, zwłaszcza jeżeli przegram sprawę w sądzie”.

Rzeczywiście, na pierwszy rzut oka pozwanie kilku wspólników wydaje się kosztowne. Z wniesieniem pozwu do sądu związany jest przecież na przykład obowiązek uiszczenia opłaty sądowej.

Czy jednak faktycznie stanowi to problem?