Posts filed under: inne spółki

Kiedy spółka cywilna to dobry wybór do prowadzenia działalności gospodarczej?

W trzech poprzednich materiałach wideo przedstawiłem Ci pokrótce czym różni się spółka cywilna od innych wybranych przeze mnie spółek – spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na tle tych spółek spółka cywilna prezentuje się dwojako: z jednej strony jest spółką dużo prostszą i tańszą w utrzymaniu, z drugiej strony nie pozwala na ograniczenie odpowiedzialności jej wspólników. Kiedy zatem spółka cywilna będzie dobrym wyborem do prowadzenia działalności gospodarczej?

Czym różni się spółka cywilna od spółki komandytowej?

Spółka komandytowa (podobnie jak spółka jawna – różnice pomiędzy spółką jawną i spółką cywilną omówiłem poprzednio) jest jedną ze spółek osobowych, których funkcjonowanie regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych.

W związku z tym, tak samo jak spółka jawna posiada wiele elementów wspólnych ze spółką cywilną. Jest jednak jedna kluczowy element odróżniający spółkę komandytową od spółki cywilnej oraz spółki jawnej. Jaka to różnica?

Spółka cywilna a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – czym się różnią?

Kiedy myślimy o spółkach, to myślimy zazwyczaj o spółce cywilnej i spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Te dwa typy spółek to spółki najczęściej wykorzystywane w Polsce. Dlaczego?

W pewnym sensie dlatego, że są to spółki najprostsze: spółka cywilna jest najprostsza w założeniu i w bieżącej obsłudze, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to z kolei najprostszy sposób na ograniczenie swojej odpowiedzialności biznesowej i prowadzenia inwestycji kapitałowych. Jakie są w mojej ocenie zasadnicze różnice pomiędzy tymi spółkami?

Czym różni się spółka cywilna od spółki jawnej?

Spółka cywilna i spółka jawna to w pewnym sensie dwie najprostsze, najmniej skomplikowane rodzaje spółek. Która spółka lepiej nadaje się do prowadzenia działalności gospodarczej? Na takie pytanie będziesz musiał udzielić odpowiedzi samodzielnie biorąc pod uwagę sytuację, w której się znajdujesz.

Decyzja taka powinna być jednak podjęta w oparciu o najistotniejsze różnice występujące pomiędzy tymi spółkami. I to właśnie te różnice, różnice mogące w mojej ocenie decydować o wyborze jednej albo drugiej spółki przedstawię Ci w tym materiale wideo.

Jak wspólnicy odpowiadają za długi spółki cywilnej?

Jeżeli rozważasz prowadzenie swojej działalności w formie spółki cywilnej jest jedna, absolutnie kluczowa rzecz, którą powinieneś uwzględnić podejmując decyzję co do wyboru właśnie tej formy organizacji Twojego biznesu. Jaka to rzecz? To odpowiedzialność wspólników za długi spółki cywilnej.

Problem odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki cywilnej sygnalizowałem już w poprzednim wpisie wyjaśniającym czym jest spółka cywilna. Jeżeli nie miałeś jeszcze okazji zapoznać się z tym wpisem zrób to teraz.