Blog

  • Odpowiedzialność wspólników za długi podatkowe spółki cywilnej
Czy spółka cywilna płaci podatki? Chyba nie, bo nie bo spółka cywilna ma podmiotowości prawnej. To tylko umowa określająca zasady współpracy pewnej grupy osób - wspólników tej spółki. A jednak nie jest to takie oczywiste. Oczywiście, spółka cywilna nie płaci podatku...
Czytaj dalej →
  • Wspólników spółki cywilnej pozywaj tylko solidarnie
Ostatnio na moim blogu pojawiło się kilka wpisów dotyczących dwóch kwestii związanych z długami spółki cywilnej: 1) zasad odpowiedzialności wspólników za długi spółki cywilnej, 2) sposobów egzekwowania tej odpowiedzialności w sądzie. Dzisiaj chciałbym zwrócić Twoją uwagę na jeden istotny błąd, który można spotkać...
Czytaj dalej →
  • Ile kosztuje pozew przeciwko wszystkim wspólnikom spółki cywilnej?
Jeżeli spółka cywilna ma wobec Ciebie długi i sprawy nie da się załatwić w sposób polubowny, to najprawdopodobniej będziesz musiał skierować sprawę do sądu. Będziesz musiał wtedy wnieść pozew przeciwko wspólnikom spółki cywilnej, a nie samej spółce cywilnej. Więcej na...
Czytaj dalej →
  • Pozew przeciwko spółce cywilnej z zakresu prawa pracy
Jeżeli chcesz pozwać spółkę cywilną za długi, to pozywasz wspólników tej spółki, a nie samą spółkę cywilną. Tą kwestię wyjaśniałem już kilka w poprzednich wpisach. Na gruncie prawa cywilnego jest to sprawa oczywista. Ale im dalej wykroczysz poza podstawowe przepisy dotyczące...
Czytaj dalej →
  • Czy można żądać pokazania umowy spółki cywilnej?
Jeden z poprzednich wpisów dotyczył komparycji umowy zawieranej ze spółką cywilną, czyli sposobu oznaczania spółki cywilnej w umowie zawieranej z taką spółką. Mówiłem tam o częstym problemie występującym przy zawieraniu umów ze spółką cywilną - jak ustalić kto jest wspólnikiem...
Czytaj dalej →
  • Komparycja umowy ze spółką cywilną
Dzisiaj wpis bardzo praktyczny. Przydatny nie tylko dla wspólników spółek cywilnych ale dla wszystkich osób zawierających umowy ze spółkami cywilnymi. Spółka cywilna to najczęściej wykorzystywana spółka w Polsce. Dlatego nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że każdy przedsiębiorca zawierał umowę ze spółką...
Czytaj dalej →
  • NIP i REGON spółki cywilnej
Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. A w zasadzie dwa krótkie pytania i dwie krótkie odpowiedzi: 1) czy spóła cywilna ma swój NIP; 2) czy spółka cywilna ma swój regon. Bardzo proste pytania, jeszcze prostsze odpowiedzi. Przynajmniej z punktu widzenia prawnika. Z doświadczenia wiem, że...
Czytaj dalej →
  • Czy spółka cywilna płaci VAT?
To będzie chyba najkrótszy materiał, który do tej pory nagrałem. Dlaczego? Krótkie pytanie - krótka odpowiedź. Kto jest płatnikiem VAT: spółka cywilna, czy wspólnicy spółki cywilnej. To pytanie jest zadawane bardzo często, bo wbrew pozorom spółka cywilna rodzi sporo problemów od...
Czytaj dalej →