Monthly Archives: Lipiec 2015

  • Pozew przeciwko spółce cywilnej z zakresu prawa pracy
Jeżeli chcesz pozwać spółkę cywilną za długi, to pozywasz wspólników tej spółki, a nie samą spółkę cywilną. Tą kwestię wyjaśniałem już kilka w poprzednich wpisach. Na gruncie prawa cywilnego jest to sprawa oczywista. Ale im dalej wykroczysz poza podstawowe przepisy dotyczące...
  • Czy można żądać pokazania umowy spółki cywilnej?
Jeden z poprzednich wpisów dotyczył komparycji umowy zawieranej ze spółką cywilną, czyli sposobu oznaczania spółki cywilnej w umowie zawieranej z taką spółką. Mówiłem tam o częstym problemie występującym przy zawieraniu umów ze spółką cywilną - jak ustalić kto jest wspólnikiem...
  • Komparycja umowy ze spółką cywilną
Dzisiaj wpis bardzo praktyczny. Przydatny nie tylko dla wspólników spółek cywilnych ale dla wszystkich osób zawierających umowy ze spółkami cywilnymi. Spółka cywilna to najczęściej wykorzystywana spółka w Polsce. Dlatego nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że każdy przedsiębiorca zawierał umowę ze spółką...
  • NIP i REGON spółki cywilnej
Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. A w zasadzie dwa krótkie pytania i dwie krótkie odpowiedzi: 1) czy spóła cywilna ma swój NIP; 2) czy spółka cywilna ma swój regon. Bardzo proste pytania, jeszcze prostsze odpowiedzi. Przynajmniej z punktu widzenia prawnika. Z doświadczenia wiem, że...
  • Czy spółka cywilna płaci VAT?
To będzie chyba najkrótszy materiał, który do tej pory nagrałem. Dlaczego? Krótkie pytanie - krótka odpowiedź. Kto jest płatnikiem VAT: spółka cywilna, czy wspólnicy spółki cywilnej. To pytanie jest zadawane bardzo często, bo wbrew pozorom spółka cywilna rodzi sporo problemów od...