Monthly Archives: Czerwiec 2015

Przypozwanie innych wspólników do pozwu o długi spółki cywilnej kiedy nie warto?

Wspólnik spółki cywilnej, który został pozwany za długi spółki cywilnej powinien wezwać pozostałych wspólników spółki cywilnej do udziału w postępowaniu sądowym jeżeli pozostali wspólnicy także nie zostali wskazani w pozwie. Jest to tak zwane przypozwanie. Pamiętasz? Jeżeli nie, przeczytaj poprzedni wpis – dotyczył on właśnie tej kwestii.

Skorzystanie z tego prawa wyłącza możliwość podnoszenia przez pozostałych wspólników zarzutów wobec wspólnika pozwanego przez wierzyciela spółki cywilnej zarzutów odnośnie wydania przez sąd wadliwego wyroku lub nieprawidłowego prowadzenia postępowania przez pozwanego wspólnika.

A podniesienie takich zarzutów mogłoby prowadzić do zwolnienia od odpowiedzialności wspólników gdyby pozwany wspólnik chciał żądać od nich zwrotu przypadającej na nich części długi spółki cywilnej (jeden z poprzednich wpisów dotyczy roszczenia regresowego – przeczytaj go później).

Pomimo istnienia możliwości przypozwania pozostałych wspólników, nie w każdym przypadku powinieneś wykorzystać przypozwanie.

Chcesz wiedzieć dlaczego?

Wierzyciel nie pozwał wszystkich wspólników za długi spółki cywilnej – pomyśl o przypozwaniu!

Jestem wspólnikiem 3 osobowej spółki cywilnej. Nasza spółka miała być podwykonawcą prac budowlanych. Umowę podpisaliśmy trochę na wyrost, terminy były mało realistyczne. Mimo to wydawało nam się, że damy radę. Ale rady nie daliśmy – prace wykonaliśmy, ale niestety już kilka tygodni po terminie.

Główny wykonawca wysłał nam wezwanie do zapłaty kar umownych za każdy dzień opóźnienia, kar nie zapłaciliśmy bo nie mamy z czego. Główny wykonawca skierował sprawę do sądu, ale pozwał tylko mnie. Innych wspólników zostawił w spokoju.

Co robić w tej sytuacji?

Pozew za długi spółki cywilnej – dlaczego warto pozwać jednocześnie wszystkich wspólników?

Jeżeli chcesz pozwać do sądu spółkę cywilną, to pozywasz wspólników tej spółki, a nie samą spółkę. Dlaczego? Dlatego, ze spółka cywilna nie ma podmiotowości prawnej, jest to tylko umowa organizująca współpracę pewnej grupy osób. Tą kwestię wyjaśniałem w poprzednim wpisie wyjaśniającym jak pozwać spółkę cywilną.

Mówiłem także, że nie ma obowiązku jednoczesnego pozwania wszystkich wspólników spółki cywilnej. Pozew można skierować tylko przeciwko wybranym przez siebie wspólnikom. Skierowanie pozwu przeciwko wszystkim wspólnikom ma jednak bardzo duży sens.

Ten sens występuje także kiedy wydaje Ci się, że część wspólników nie ma żadnego majątku. W takiej sytuacji wspólnik ten nie będzie ponosić wobec Ciebie rzeczywistej odpowiedzialności za długi ponieważ komornik nie będzie miał z czego przeprowadzić postępowania egzekucyjnego.

Ale dlaczego powinieneś pozwać wszystkich wspólników w jednym pozwie?

Kogo pozwać za długi spółki cywilnej – spółkę czy wspólników spółki?

Zawarłeś umowę ze spółką cywilną – spółka cywilna miała dostarczyć towar, ty miałeś zapłacić za towar i koszty transportu na zasadzie przedpłaty. Całkowicie typowa sytuacja w obrocie gospodarczym.

Ty zapłaciłeś w terminie, towar nie został dostarczony w terminie. Kontakt ze spółką cywilną się urwał. Wbrew pozorom całkowicie typowa sytuacja w obrocie gospodarczym.

Pieniądze trzeba odzyskać, sprawa musi trafić do sądu, nie ma wyjścia. Ale kogo pozwać? Spółkę cywilną, wspólników spółki, a może i wspólników i spółkę?

Uwierz mi, to także bardzo typowe pytanie, które zadają sobie wierzyciele spółek cywilnych.

Spółka cywilna, konflikt, presja – co wykorzysta kontrahent w razie konfliktu?

Czy w moim przypadku spółka cywilna to dobry wybór do prowadzenia działalności gospodarczej? Odpowiedź na to pytanie może być za każdym razem inna i zależy od konkretnej sytuacji, w której się znajdujesz. O tym kiedy warto wybrać spółkę cywilną przeczytasz więcej w jednym z poprzednich wpisów na ten temat.

Jednym z podstawowych elementów, które musisz brać pod uwagę wybierając tą formą prowadzenia działalności jest ryzyko biznesowe (a w jego konsekwencji ryzyko prawne) występujące w Twojej branży, a w konsekwencji zakres Twojej osobistej odpowiedzialności za długi spółki w przypadku powstania sporu.

Nikt nie lubi chodzić ze sprawami do sądu, problemy lepiej rozwiązywać w drodze negocjacji. Możesz w to nie uwierzyć, ale ja także nie lubię chodzić do sądu – znam bardziej produktywne sposoby spędzania czasu.

Wspólnicy spółek cywilnych znajdują się jednak w szczególnej sytuacji jeżeli chodzi o konieczność unikania sporów sądowych. Zwłaszcza jeżeli działając w ramach spółki cywilnej udzielili zabezpieczenia na rzecz wierzyciela spółki cywilnej.

Dlaczego?

Mój wspólnik podpisał umowę spółki cywilnej bez zgody małżonka – co robić?

W poprzednim wpisie pisałem o tym kiedy wspólnik spółki cywilnej powinien uzyskać zgodę małżonka na podpisanie umowy spółki cywilnej.

Jeżeli masz problemy z umową spółki cywilnej i zgodą małżonka na podpisanie umowy przeczytaj najpierw tamten wpis – pozwoli Ci to mieć lepsze spojrzenie na całość problemy. W tym momencie przypomnę tylko, że obowiązek uzyskania zgody małżonka na podpisanie umowy spółki cywilnej jest wyjątkiem, a nie zasadą.

Zgoda taka jest generalnie potrzebna w przypadkach, w których z zawarciem umowy spółki cywilnej związane jest wniesienie z majątku wspólnego małżonków wkładu polegającego na zbyciu lub obciążeniu nieruchomości, użytkowania wieczystego, gospodarstwa rolnego, przedsiębiorstwa.

Założyliście spółkę cywilną bez zgody męża albo żony, Twojego lub wspólnika. Czy trzeba naprawić tą sytuację? A może wystarczy zostawić sprawę w spokoju i udawać, że nic się nie stało?