Monthly Archives: Wrzesień 2014

Odpowiedzialność za długi spółki cywilnej – 5 podstawowych informacji

Jednym z podstawowych aspektów, które powinieneś uwzględnić podejmując decyzję o wyborze spółki cywilnej albo każdej innej spółki jako formy prowadzenia działalności gospodarczej powinien być zakres oraz sposób ponoszenia odpowiedzialności za długi tej spółki.

Z tego punktu widzenia powinieneś ustalić przede wszystkim kto (wspólnicy, czy może także inne osoby – na przykład członkowie zarządu w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), w jakim zakresie oraz w jaki sposób ponosi odpowiedzialność za długi zaciągnięte przez spółkę.

Jakie podstawowe informacje na temat odpowiedzialności za długi spółki cywilnej powinieneś posiadać zastanawiające się nad wyborem właśnie tej spółki?

Jaki wkład można wnieść do spółki cywilnej?

Wniesienie przez wspólników wkładów do spółki cywilnej jest jednym ze sposobów dostarczenia spółce majątku, który może być następnie wykorzystywany przez spółkę cywilną dla zrealizowania celu gospodarczego stawianego przed tą spółką przez wspólników.

W poprzednim wpisie dotyczącym obowiązku wniesienia wkładu do spółki cywilnej wyjaśniałem, że do wniesienia wkładów nie musi dojść w przypadku każdej spółki cywilnej – obowiązek taki musi zostać najpierw nałożony na wspólnika w umowie spółki.

Jak można określić przedmiot tego obowiązku w umowie spółki cywilnej, a inaczej mówiąc jaki wkład może zostać wniesiony przez wspólnika do spółki cywilnej?

Czy wspólnik musi wnosić wkład do spółki cywilnej?

W chwili założenia spółki cywilnej wspólnicy często wnoszą do tej spółki pewien majątek. Majątek ten ma oczywiście zapewnić możliwość funkcjonowania spółki cywilnej, umożliwiać realizację konkretnych celów biznesowych. Bo przecież do realizowania takich celów najczęściej powoływana jest spółka cywilna.

Majątek wnoszony przez wspólników do spółki cywilnej określany jest mianem wkładów – wkładów wspólników do spółki cywilnej. Czy wspólnicy mają jednak obowiązek wniesienia do spółki cywilnej wkładu? A może możliwe jest założenie spółki cywilnej bez jakiegokolwiek wkładu. Co powinieneś wiedzieć na ten temat?